Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Byggandet av det nya daghemmet i Brändö inleds våren 2024

Publicerad: 25.10.2023

I Brändö renoveras lokalerna i den tidigare skolan i Brändö för ett nytt tvåspråkigt daghem. Arbetena kan enligt den preliminära planen inledas våren 2024, och byggnaden kan tas i användning som daghem i augusti 2025.

I det nya daghemmet i Brändö kommer det att finnas rum för sju grupper med totalt 130 platser. Det tvåspråkiga daghemmet har planerats för barn i åldern 0-6 år.

Enligt måltidtabellen kan byggarbetena inledas under våren 2024.  Den gamla skolbyggnaden i Brändö står för närvarande tom.

– Om det inte kommer några besvär eller andra oväntade förseningar, kan barnen flytta in i det nya daghemmet i augusti 2025, berättar direktören för småbarnspedagogik Hanna-Leena Holmström.

Det gamla daghemmet rivs

Alla grupper i det nuvarande Palosaaren päiväkotis lokaler samt i Kaptensgatans daghem och Vikinga förskola flyttar till de nya lokalerna.

Palosaaren päiväkotis nuvarande daghemsbyggnad från år 1973 skulle under de närmaste åren kräva en storskalig och dyr grundlig renovering, och därför har man beslutat riva byggnaden och flytta verksamheten till den tidigare skollokalen.

Gården utrustas med en cykelbana och en ingärdad spelplan

Inomhus renoveras lokaler för sju barngrupper med respekterande av den gamla byggnaden, men så bra som möjligt med tanke på funktionaliteten.

– Till exempel den gamla gymnastiksalen kan användas av barnen, och också för personalen blir det ändamålsenliga arbetsutrymmen, berättar Holmström.

Vid gårdsplaneringen är tanken också att beakta både kulturmiljön och funktionaliteten.  Målet är att de gamla träden på gården sparas.

– På gården finns tillräckligt med rum för behoven hos sju barngrupper.  Under planering är till exempel en asfalterad cyklingsbana och en ingärdad spelplan, vilka också kan användas av invånarna i näromgivningen kvällstid, berättar Holmström.