Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Vikinga förskola

Vikinga förskola har en svenskspråkig förskolegrupp.

Verksamhetsidé:

 • Låta barnen utvecklas mångsidigt i egen takt och i trygg miljö.
 • Tillsammans med föräldrarna stöda barnen i deras individuella utveckling, stärka självkänslan och ge möjlighet att upptäcka lärandets och den sociala gemenskapens glädje.

Tyngdpunktsområden är

 • naturen,
 • språk och kommunikation,
 • matematik,
 • logiskt tänkande och problemlösning (experiment),
 • lek, fantasi och rörelseglädje och
 • media användning.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper

 • 0400 991 390, Grupp A

 • 0400 126 211, Grupp B

Adress

Vi har öppet

 • 6.30-17.00