Förbigå menyn

Vikinga förskola

Vikinga förskola har en svenskspråkig förskolegrupp.

Verksamhetsidé:

  • Låta barnen utvecklas mångsidigt i egen takt och i trygg miljö.
  • Tillsammans med föräldrarna stöda barnen i deras individuella utveckling, stärka självkänslan och ge möjlighet att upptäcka lärandets och den sociala gemenskapens glädje.

Tyngdpunktsområden är

  • naturen,
  • språk och kommunikation,
  • matematik,
  • logiskt tänkande och problemlösning (experiment),
  • lek, fantasi och rörelseglädje och
  • media användning.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00