Förbigå menyn
Illustration över det nya daghemmet i Orrnäs från Svangatan. Bild: Lujatalo Oy. Arkitektens syn, ändringar är möjliga.

Artikelkategorier: Arkiv Uutiset

Byggandet av det nya daghemmet inleds i Orrnäs

Publicerad: 21.11.2022

Orrnäs får ett nytt daghem i januari 2024. Byggandet av daghemsbyggnaden i två våningar inleds i höst och byggnaden tas i bruk i början av 2024.

Det nya, finskspråkiga daghemmet kommer att ha totalt åtta grupper för barn i åldern 0–6 år. Daghemmet uppförs i korsningen av Orrnäsgatan och Svangatan, på en tomt bredvid det nuvarande daghemmet.

Utgångspunkten i planeringen av det nya daghemmets gård har varit att skogen på tomten ska bevaras i ett så naturligt tillstånd som möjligt. Daghemmet kommer att byggas i två våningar, vilket sparar både tomt och skog.

– Daghemmets gårdsfunktioner har kunnat placeras i en ”trollskog”, delvis bland gamla träd. Gården är uppdelad i områden alltefter åldersgrupp och mellan dem ska det planteras nya eller bevaras mindre trädområden, säger projekteringschef Emilia Sorama.

På gården planteras nyttoträd och buskar. Daghemmets angöringstrafik, det vill säga lämnande och hämtande av barn, har centraliserats till Svangatan.

Trappan fungerar också som läktare, scen och lekgrotta

Hjärtat i tvåvåningsbyggnaden är entréhallen och trappan, som också kan användas som läktare och scen. Under trappan kan man bygga upp en inspirerande lekgrotta eller en plats för butikslekar. Daghemmets andra våning är också tillgänglig via en täckt, väderskyddad trappa från gården. Det finns även en hiss i byggnaden.

Det finns separata grupputrymmen med egen ingång samt groventré och tambur för varje barngrupp.

Personalen inom småbarnspedagogiken har också medverkat i planeringen av det nya daghemmet i olika projektskeden.

– Personalen har fått komma med åsikter om och förslag på exempelvis grupputrymmen och gemensamma utrymmen samt salen och gården. Även barn ska engageras i planeringen i ett något senare skede, säger Virpi Lähteenmäki, daghemsföreståndaren för Teeriniemen päiväkoti.

Bild: Lujatalo Oy. Arkitektens syn, ändringar är möjliga.

Stadsdelens hjärta och lokaler som är öppna för alla

Det nya daghemmet kommer att vara centralt beläget i Orrnäs. Det önskas att det ska bli något av ett hjärta i stadsdelen och vara öppet för alla invånare.

Även invånarna kommer att kunna använda salen, matsalsutrymmena och köket samt konst- och allaktivitetsutrymmena i daghemmet om kvällarna. Allaktivitetsutrymmet med kök ska placeras i anslutning till ett skyddstak.

Det nuvarande daghemmet från 1980-talet skulle kräva en omfattande sanering under de närmaste åren. Därför ska den gamla byggnaden rivas. Den nuvarande daghemsbyggnaden används till dess att den nya byggnaden är färdig.

Orrnäs nya daghem

  • Entreprenör Lujatalo Oy
  • Finansieras enligt leasingmodellen. Projektets totala kostnader uppgår till cirka 8,7 miljoner euro.
  • Daghemmet är avsett att bli färdigt i december 2023.
Läget på kartan för det nya daghemmet i Orrnäs.