Förbigå menyn
kädet

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Drogförebyggande veckan 2022 i Vasa

Publicerad: 7.11.2022

Den riksomfattande veckan för drogförebyggande arbete hålls 7–13.11.2022. Under temaveckan sporras man att tala om rusmedel. Det riksomfattande temat i år är läkemedel.

Den riksomfattande veckans tema är läkemedel, och att tala om sådana är en naturlig del av den diskussion som anknyter till hälsan. Det är viktigt att ta tag i problemen innan de går på djupet och det är viktigt att ingripa i missbruk i tid.

– Med läkemedelsmissbruk avses i vanliga fall att läkemedel används i syfte att berusa sig eller i så stora mängder att läkemedlet orsakar ett förgiftningstillstånd. Särskilt farligt är det att använda läkemedel tillsammans med alkohol. Missbruk kan leda till t.ex. att man skadar sig i ett olycksfall, att andningen förlamas, att man får skador på hjärnan och andra organ och i värsta fall till att man dör. Missbruk kan bli återkommande och tvångsmässigt, och då talar man om beroende av eller addiktion till ämnet i fråga, berättar Mika Ehrnrooth, som är konsulterande läkare inom rusmedelsvården vid Österbottens välfärdsområde.

Enligt Ehrnrooth orsakar läkemedelsmissbruk ändringar i människans beteende.

– Läkemedlets verkan beror på mängden och verkningsmekanismerna. Flera läkemedel är sedativa, dvs. lugnande, men en del missbrukade läkemedel är stimulerande, dvs. de har en uppiggande verkan. Ibland används läkemedlet intravenöst, vilket oftare kan leda till förgiftningstillstånd och farliga infektioner.

Missbruk av läkemedel kan också leda till depressions- samt ångestsymtom och till och med till långvariga psykoser, varvid människans verklighetsuppfattning fördunklas, och långvarig psykiatrisk vård behövs.

Material på nätet

På drogförebyggande veckans webbplats www.kysyminenkannattaa.fi har material om temaveckan publicerats.

Material som främjar rusmedelsfrihet och förhindrar rusmedelsskador:

Evenemang och verksamhet under drogförebyggande veckan i Vasa

 • Reimari informations- och rådgivningsservicen för unga offentliggör under temaveckan puffar i anknytning till det drogförebyggande arbetet på de sociala medierna.
  • Reimari på Instagram https://www.instagram.com/reimari.info/
  • På kommande är också Reimaris egen podcast Fiilis: en av unga för unga förverkligad podcast, där det finns intressanta teman, gäster och tips! I Reimaris kanaler på sociala medierna informeras det om när säsongen inleds.
  • En anonym chattjänst på Reimaris webbplats: unga kan anonymt och konfidentiellt på chatten diskutera rusmedel eller vad som helst annat som de funderar på.
  • Tisdag 8.11 kl. 10.45-12.50 är vi på plats i Lyseon lukio i Vasa.
 • Föräldraskap i barnets och den ungas liv –webbinarium 7.11 kl. 18–19
 • Utbildningen Ensihuoli tisdag 8.11.2022 kl. 17–19
  • På Teams-plattformen, anmälan senast 7.11.
  • Målgrupp är personer som saknar verktyg för att möta rusmedelsolägenheter i vardagen och den oro som de gett upphov till och att tala om dem människor emellan. (inte utbildning för professionella).
  • https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-8/
 • Minnesstund för dem som dött på grund av droger 9.11 kl. 18 vid Lotsstatyn, i parken vid Trefaldighetskyrkan i Vasa.
  • Program: andakt på finska och svenska, ljuständning och en tyst stund.
  • Minneskaffe i arbetstagarnas matsal efter minnesstunden cirka kl. 18.40.
  • Arrangörer: Vaasan suomalainen seurakunta, Vasa svenska församling, Pohjanmaan kriisikeskus – Österbottens kriscenter Valo.
 • Drogförebyggande veckans bokutställning på avdelningen Naturvetenskaper och teknik på huvudbiblioteket i Vasa.

Vasa stad har redan i många år deltagit i Drogförebyggande veckan bland annat genom att ingen alkohol serveras vid stadens representationstillfällen under veckan i fråga.