Förbigå menyn

Ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimari

Ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimari är avsedd för alla Vasabor under 29 år.

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete är förebyggande ungdomsarbete vars grundläggande mål i servicen är att erbjuda yrkesmässig kunskap, handledning och rådgivning i olika frågor och situationer i de ungas liv. Genom arbetet stöds de ungas tillväxt, frigörelse och välmående. Tjänsterna baserar sig på de ungas behov av kunskap och stöd. Vid sidan av de unga är målgrupper för tjänsterna också de ungas föräldrar och de som arbetar med ungdomar samt de som undervisar och studerar inom ungdomsbranschen.

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetets syfte är att främja ungas välbefinnande. Ungdomarnas självständighetsprocess, livshantering, välbefinnande och samhälleliga aktörskap stöds och stärks genom att mångsidig information erbjuds samt professionell rådgivning och handledning. Målet är att den unga lever ett självständigt och bra liv, där han eller hon själv väljer riktningen och takten.

Personalen vid Reimari erbjuder de unga yrkeskunnig handledning, information och rådgivning i olika frågor som anknyter till de ungas liv. Tjänster erbjuds både på finska, svenska och engelska.

Tjänsterna ges på följande sätt:

 • individuell handledning
 • grupphandledning (klubbverksamhet, ledd fritidsverksamhet för unga med invandrarbakgrund)
 • via kanaler för digitalt ungdomsarbete: Chatt, på kanaler i sociala medier finns #tietolöytö #kunskapsfynd @reimari.info
 • arbete ute bland ungdomarna (skolor, läroanstalter, evenemang, köpcenter osv.)
 • spelifieringsmetoder (klubbverksamhet)

Hur tar jag kontakt?

 • Service får man på plats i Reimari, i andra våningen på ungdomsgården Kultsa, adress Rådhusgatan 30. Under öppettiderna kan du komma dit utan tidsbeställning.
 • På Reimaris webbplats www.reimari.info finns också färdigt omfattande informationspaket över olika temaområden.
 • Du kan ta kontakt med oss via chatten som finns på Reimaris webbplats.
 • Reimaris personal når du per e-post reimari@vaasa.fi eller

Servicen är avgiftsfri och konfidentiell.

Ta kontakt

Besöksadress

Öppethållningstid

 • ti & to kl. 12-16

 • ons kl 14-18

 • Ovanliga öppettider kommer att meddelas på Instagram och Facebook

Reimari på sociala medier