Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Energibesparing är nu viktigare än någonsin – kampanjen Snäppet svalare fortsätter även i år

Publicerad: 13.10.2023

Den riksomfattande energisparveckan infaller 9-15.10. Energisparveckan fortsätter med kampanjen Snäppet svalare som redan är bekant från förra vintern. Under den senaste uppvärmningssäsongen engagerade Snäppet svalare mer än 800 partner, som spred budskapet om vikten av att spara energi till finländarna. Vasa är åter med i kampanjen.

Vi går in i en ny era för energiförbrukningen, vars riktning bestäms av alla som förbrukar energi. Energisparveckan påminner oss om att all energibesparing är lika viktig oberoende av om den sker hemma eller på arbetsplatsen.

– Energibesparingen handlar i allt högre grad om att tidsplanera och justera elförbrukningen. Den har också en viktig roll vid förberedelserna för krissituationer, vilket vi såg under förra vinterns kallaste period, säger Johanna Punkari, som är energi- och klimatsakkunnig vid Vasa stad.

Vasa stad har redan länge satsat på att förbättra energieffektiviteten.  Till exempel kommer de energisparåtgärder som redan tidigare påbörjats inom Hussektorn och Kommuntekniken att fortsätta.

– Vi reglerar bland annat inomhustemperaturer, belysning och ventilationens driftstider i stadens fastigheter, samt genomför flera renoveringsprojekt. Tidigare erfarenheter har visat att även mindre åtgärder gör skillnad. En viktig del av det här arbetet är att vi följer upp energiförbrukningen och reagerar vid avvikelser, berättar fastighetschef Hanna Pekkala.

– Energisparåtgärderna inom Kommuntekniken gäller belysning och transport samt fordon och arbetsmaskiner. Till exempel kommer vi att fortsätta ersätta lampor med LED-teknik, investera i el- och hybridbilar vid anskaffning av fordon och främja transportsätt som drivs med förnybar energi så som kollektivtrafik och bildelningsbilar, sammanfattar kommunteknikdirektör Jukka Talvi.

Vasa Vattens energieffektivitet beaktas inom områden så som upphandling av utrustning, byggande och elförbrukning.  Till exempel skaffar man alltid energieffektiva pumpar i samband med vatten- och avloppssaneringar och man strävar efter att pumpa råvatten när elen är tillgänglig till ett förmånligt pris.

Kampanjen Snäppet svalare pågår under hela uppvärmningssäsongen. Målet med kampanjen är att få alla finländare att spara energi och att på lång sikt nå en bestående lägre energiförbrukning.

– Energibesparing är nu viktigare än någonsin.  Det handlar om små gärningar i vardagen, vilka gynnar såväl dig själv som hela samhället, konstaterar Punkari.

Vi utmanar alla företag, sammanslutningar, kommuner, husbolag och läroinrättningar att föra budskapet vidare och göra meningsfulla gärningar för att spara energi i arbetet, hemma och i trafiken! Bekanta dig med spartipsen på webbplatsen för kampanjen Snäppet svalare.

Att spara energi är även en god gärning för klimatet. Berätta om dina goda gärningar för att spara energi på adressen godagarningar.fi och dela den på sociala medier med taggen #GodGärningVasa