Förbigå menyn
ystävät maalla

Artikelkategorier: Nyheter

Ensam på vändagen? Bekanta dig med Vasas mötesplatser

Publicerad: 12.2.2024

Vill du ha en ny vän eller vara en del av en grupp? Vi har sammanställt Vasas mötesplatser, öppna vardagsrum och grupper samt vänverksamhet.

Se mötesplatserna i Vasa

Med en vän eller en grupp menar vi sådan vänskap som man oftast firar i Finland på vändagen.

Sociala relationer är en central del av människans välmående och mentala hälsa. Vi har ett inneboende behov av att känna att vi hör till. En del av oss behöver ha ett brett nätverk av vänner medan det för andra räcker med en eller två nära vänner.  Om det sociala nätverket inte uppfyller ens egna behov känner man ensamhet.

Våga engagera dig i en verksamhet som intresserar

Ensamhet är vanligt och kan ha många orsaker, till exempel att man flyttar till en annan ort, slutar med en hobby, förhållandet tar slut, får barn eller att den närmaste kretsen krymper när man blir äldre.

Långvarig ensamhet leder lätt till en ond cirkel då man börjar undvika sociala situationer eftersom de känns tunga.  Om man känner sig ensam är det också lätt hänt att man fäster uppmärksamheten på negativa saker i sociala situationer. På lång sikt kan ensamhet till och med öka risken för sjukdomar – det är mer skadligt för hälsan än rökning eller övervikt.

Hoppas du vågar engagera dig i en verksamhet som intresserar dig och att du hittar trevligt sällskap!

Här är några exempel på mötesplatser: