Förbigå menyn

Mötesplatser

Vill du lära känna dina grannar? Letar du efter nya vänner? Känner du dig ensam? Här är exempel på platser där du kan träffa och spendera tid med andra människor.

För alla: Byagårdar och vänskapscaféer

Byacentret Gullmo – Korsnästågets öppna vardagsrum

Byacentret Gullmo (Kyläkeskus Kultanummi) är en öppen mötes- och hobbyplats för invånarna i Korsnästågetområdet. Byacentret är öppet på vardagar och på helger enligt överenskommelse. På Byacentret erbjuds mångsidiga gruppaktiviteter och evenemang för personer i olika åldrar och olika målgrupper.

 

Vestis – Gerby-Västervik-Infjärden-Storviken-områdets gemensamma vardagsrum

Vestis är en öppen mötesplats för invånarna i Gerby- och Västervikområdet. Vestis erbjuder verksamhet från morgon till kväll. Gruppverksamheten inkluderar aktiviteter för barn, familjer, ungdomar och seniorer.

 

Mahis – Möjligheternas hus och en mötesplats öppen för alla

Möjligheternas hus Mahis är en öppen lågtröskelgemenskap för alla, vars syfte är att stödja mental hälsa, socialt välbefinnande och funktionsförmåga. Mahis veckoprogram består av olika grupper med teman som livsfärdigheter, kreativitet och motion.

 

Settlementcenter Brändö– mångsidiga gruppaktiviteter och lunch

Verksamhet för barn och familjer

Hobbyklubbar för vuxna

 

Språkcafé i Alma – Välkommen att öva olika språk, lära känna nya människor och ha kul!

Välj det språkbord som passar dig bäst. Frågesport och diskussionskort hjälper till i samtalen. Det finns också små tilltugg. En gång i månaden.

 

Kalyna Center – Vänskapscafé i Rewell Center för ukrainare och alla andra!

Kaffe och te serveras. Vi tar också tacksamt emot donationer. En varm och hemtrevlig atmosfär.

För alla: Gruppverksamhet

Huvudbiblioteket bjuder på likasinnat sällskap för de som är intresserade av litteratur

Till exempel: Bokcirklar om skönlitteratur, dikter och deckare

Folkhälsan – grupper relaterade till hälsa och välmående för alla åldrar

Folkhälsan i Vasa ordnar svenskspråkig verksamhet för alla åldrar, såsom motionsgrupper och familjecaféer. Målet är att förena generationerna genom gemensamma hälsofrämjande aktiviteter.

 

Församlingens grupper

Församlingen erbjuder många olika slags verksamhet för människor i alla åldrar, både på finska och på svenska.

På finska På svenska

 

Röda korset i Vasa finska avdelningens grupper

Bl a

Kvinnogrupp: Gruppen är en mångsidig, livlig och livsglad samlingsplats för kvinnor. Alla kvinnor som är intresserade av att delta i en informell gruppverksamhet, där man också aktivt kan påverka verksamheten, är varmt välkomna.

Mansgrupp: I mansgruppen pratar män med varandra vid en kopp kaffe. Alla män som är intresserade av att delta i en informell gruppverksamhet, där man också aktivt kan påverka verksamheten, är varmt välkomna.

Gyllene ålderns klubb: En informell klubb avsedd för pensionärer där man får rekreation, trivs och lär sig nya saker.

 

Transgruppen – diskussionsgrupp om könsmångfald

Gruppen är avsedd för transpersoner, icke-binära och alla som funderar på sin könsidentitet. Personer i alla åldrar är välkomna att delta. Vi diskuterar konfidentiellt frågor relaterade till kön och dess mångfald.

För alla: Vänverksamhet

Kulturkompis – en vän att lära känna stadens kulturutbud tillsammans med

Saknar du en kompis att gå med på museum, konstutställningar, teater, musikframträdanden eller andra evenemang i närområdet? En kulturkunnig kamratguide, det vill säga en kulturkompis, följer med som sällskap för personer i alla åldrar.

 

Röda korsets vänverksamhet – förmedlar frivilliga vänner för de som saknar en annan människas närvaro

På finska På svenska

 

MLLs vänverksamhet – en trygg vuxen för barn

MLL:s kompisverksamhet är avsedd för barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som behöver en pålitlig vuxen för sällskap och meningsfulla aktiviteter.

 

En manlig vän för barn – Pienperheyhdistys rf och Vasa mödra- och skyddshem rf

Manlig vänverksamhet är avsedd för ensamstående mödrar med minst 4-åriga barn, vars kontakt med fadern är svag. Syftet med manlig vänverksamhet är att hitta vanliga män som vänner åt barnen, män som har tid och vilja att spendera tid med dem.

 

MLL:s vän för en invandrarmamma – verksamheten hjälper mammor som flyttat till landet känna sig hemma

Målet med verksamheten är att främja invandrarmammors integration och språkinlärning.

 

Vänskapskortsverksamhet – Vänskapskortsverksamheten förenar ihop personer med intellektuella funktionsnedsättningar och volotärer till vänpar

För barn och barnfamiljer

Familjehuset Myötätuuli – MLLs centrala hem för barnfamiljer

Mannerheims barnskyddsförbund Vasa förening driver Familjehuset Muyötätuuli, där det regelbundet arrangeras aktiviteter för barnfamiljer flera gånger i veckan. Verksamheten är öppen för alla och har låg tröskel, och de flesta evenemangen är kostnadsfria.

 

Setlementtis verksamhet för barn och familjer på Brändö, i Gerby och Korsnäståget

Baby- och familjekaféer, pappa-barngrupper, aktiviteter för bonusfamiljer, barnklubbar.

 

Församlingens grupper för barn och barnfamiljer 

Församlingen erbjuder mångsidig verksamhet både på svenska och på finska.

 

Folkhälsan – grupper relaterade till hälsa och välmående för alla åldrar

Folkhälsan i Vasa arrangerar svenskspråkig verksamhet för människor i alla åldrar, såsom motionsgrupper och familjecafé. Målet är att förena generationerna i gemensamma hälsofrämjande aktiviteter.

För unga

Ungdomslokaler – möjlighet till avslappnat umgänge med vänner

Vasa stads ungdomstjänster har ungdomslokaler där det finns både ledd och självständig verksamhet för ungdomar. Lokalerna är främst avsedda för högstadieelever och äldre, men det finns också aktiviteter för 5–6:e klassare. I ungdomslokalerna är det möjligt att spela olika brädspel, biljard eller pingis. På vissa ungdomslokaler är det också möjligt att idrotta.

Kultsa, Centrum

Sumppu, Dragnäsbäck

Ristikka, Korsnäståget

Huudi, Roparnäs

Kyrölä, Lillkyro

 

Ungdomslokalen Cross – Vasa finska församlings samlingsplats för unga och unga vuxna

 

Ungdomstjänsternas regnbågsverksamhet – en säker plats dit du kan komma precis som du är, ensam eller tillsammans med någon annan

Avslappnad verksamhet med låg tröskel riktad mot ungdomar över 13 år varje onsdag kl. 16-19.30 på ungdomsgården Sumppu. Du kan komma dit för att dricka en kopp kaffe, lära känna trevliga människor, prata med handledare eller bara vara i lugn och ro.

 

Regnbågscafé Vasa – svenskspråkig grupp för 12-18-åriga regnbågsunga varannan vecka

 

Vasa A-kiltas nyktra vardagsrum och grupper

Du kan diskutera olika ämnen i en drogfri miljö med stöd av kamrater. Dricka kaffe, läsa tidningen eller spela något brädspel. Det ordnas även gruppaktiviteter som promenad-, biljard- och spelsällskap.

 

PÅ NÄTET:

 

Sekasin Gaming – En säker nätgemenskap för unga på Discord

Servern erbjuder möjligheten att diskutera med nästan 14 000 andra finska ungdomar anonymt genom både röst- och textkanaler. Säkerheten i diskussionen garanteras genom moderering som sker dygnet runt, alla dagar i veckan. Förutom ungdomar finns det också professionella inom olika områden som regelbundet arbetar på servern för att stödja ungdomarna. Öppet dygnet runt, alla dagar i veckan.

För vuxna

Mahis – Möjligheternas hus och en mötesplats öppen för alla

Möjligheternas hus Mahis är en öppen lågtröskelgemenskap för alla, vars syfte är att stödja mental hälsa, socialt välbefinnande och funktionsförmåga. Mahis veckoprogram består av olika grupper med teman som livsfärdigheter, kreativitet och motion. Utöver detta har besökare även möjlighet att äta en frmånlig lunch, umgås med andra människor och delta i Mahis arrangerade evenemang.

 

Setlementtis hobbygrupper på Brändö och Korsnäståget

 

Huvudbiblioteket bjuder på likasinnat sällskap för de som är intresserade av litteratur

Till exempel: Bokcirklar om skönlitteratur, dikter och deckare

 

Språkcafé i Alma – Välkommen att öva olika språk, lära känna nya människor och ha kul!

Välj det språkbord som passar dig bäst. Frågesport och diskussionskort hjälper till i samtalen. Det finns också små tilltugg. En gång i månaden.

 

Röda korset i Vasa finska avdelningens grupper

Bl a.

Kvinnogrupp: Gruppen är en mångsidig, livlig och livsglad samlingsplats för kvinnor. Alla kvinnor som är intresserade av att delta i en informell gruppverksamhet, där man också aktivt kan påverka verksamheten, är varmt välkomna.

Mansgrupp: I mansgruppen pratar män med varandra vid en kopp kaffe. Alla män som är intresserade av att delta i en informell gruppverksamhet, där man också aktivt kan påverka verksamheten, är varmt välkomna.

 

Vasa A-kiltas nyktra vardagsrum och grupper

Du kan diskutera olika ämnen i en drogfri miljö med stöd av kamrater. Dricka kaffe, läsa tidningen eller spela något brädspel. Det ordnas även gruppaktiviteter som promenad-, biljard- och spelsällskap.

För äldre

Setlementtis hobbygrupper för vuxna på Brändö, i Gerby och Korsnäståget

 

Kulturella grupper för seniorer

Kulturkammargrupperna fungerar som mötesplatser för äldre människor runtom i staden. Målet är att träffas i en avslappnad atmosfär, lära känna nya människor och få variation i vardagen. Gruppernas teman varierar enligt deltagarnas önskemål: olika gäster från olika områden, diskussionssessioner, minnesgymnastik och små pyssel.

Stickkafé – Kom och trivs på Stickkaféet med handarbete och kaffe.

Seniorvardagsrum – en öppen mötesplats för alla i Lillkyro

En gång i veckan på torsdagar klockan 13-15 i Vähäkyrötalo.

 

Röda korset i Vasa finska avdelningens grupper

Bl a Gyllene ålderns klubb: En informell klubb avsedd för pensionärer där man får rekreation, trivs och lär sig nya saker.

 

Vasas finska församlings samlingsplatser för äldre

I centrum, Vöråstan, Sandviken, Gerby och Roparnäs

 

Folkhälsan – grupper relaterade till hälsa och välmående för alla åldrar

Folkhälsan i Vasa arrangerar svenskspråkig verksamhet för människor i alla åldrar, såsom motionsgrupper och familjecafé. Målet är att förena generationerna i gemensamma hälsofrämjande aktiviteter.

 

Vasa A-kiltas nyktra vardagsrum och grupper

Du kan diskutera olika ämnen i en drogfri miljö med stöd av kamrater. Dricka kaffe, läsa tidningen eller spela något brädspel. Det ordnas även gruppaktiviteter som promenad-, biljard- och spelsällskap.

 

TELEFONLINJER:

Vahvikelinja 

I samtalen löser vi tillsammans kluriga problem, skämtar, minns trevliga stunder och pratar. Det finns också möjlighet att delta i telefonjumppa sittande eller stående. På stödlinjen kan man även samtala i små grupper om 3-4 personer.

 

PÅ NÄTET:

Lämpiös virtuella caféer 

Lämpiö samlar Finlands äldre på en gemensam webbtjänst för att sjunga, röra sig, läsa och titta på högkvalitativa kulturprogram tillsammans. Innehållet kan ses som inspelningar eller live-sändningar. Den digitala plattformen möjliggör också interaktion med andra deltagare. De som tittar på samma program kan kommunicera med varandra via chatt eller videosamtal. I Lämpiös virtuella caféer kan du träffa andra användare av Lämpiö och få sällskap.

Mötesplatser på nätet

Kaverisovellus – Hur hittar du en vän som vuxen? 

Appen är gratis och inhemsk, riktad till vuxna, och genom den kan du söka efter nya vänner och bekanta baserat på gemensamma värderingar, intressen eller livssituationer.

 

Det finns även andra vänapplikationer som du kan hitta genom att söka på nätet.

 

Sekasin Gaming – En säker nätgemenskap för unga på Discord

Servern erbjuder möjligheten att diskutera med nästan 14 000 andra finska ungdomar anonymt genom både röst- och textkanaler. Säkerheten i diskussionen garanteras genom moderering som sker dygnet runt, alla dagar i veckan. Förutom ungdomar finns det också professionella inom olika områden som regelbundet arbetar på servern för att stödja ungdomarna. Öppet dygnet runt, alla dagar i veckan.

 

Lämpiös virtuella caféer 

Lämpiö samlar Finlands äldre på en gemensam webbtjänst för att sjunga, röra sig, läsa och titta på högkvalitativa kulturprogram tillsammans. Innehållet kan ses som inspelningar eller live-sändningar. Den digitala plattformen möjliggör också interaktion med andra deltagare. De som tittar på samma program kan kommunicera med varandra via chatt eller videosamtal. I Lämpiös virtuella caféer kan du träffa andra användare av Lämpiö och få sällskap.