Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ett historiskt ögonblick: en representant för ungdomsfullmäktige för första gången med under stadsfullmäktiges möte

Publicerad: 23.2.2023

Vasaungdomarna har nu en synlig plats att medverka i stadens ärenden och beslut. Under den här perioden har ungdomsfullmäktige för första gången rätt att närvara och yttra sig vid stadsfullmäktiges möten.

På måndag 20.2 satt Mustafa Salih, 16 år från gymnasiet Vaasan lyseon lukio, för första gången med under stadsfullmäktiges möte i Vasa styrelsegård. Vasa ungdomsfullmäktige har under den här perioden äntligen rätt att närvara och yttra sig vid stadsfullmäktiges möten.

Salih berättar att han var litet spänd inför mötet men att alla tog emot den nya representanten väl och kom och hälsade på honom.

– Jag fick snabbt en bra känsla. Det här är ett historiskt ögonblick för oss i Vasa ungdomsfullmäktige och det är en stor ära att få representera de unga i stadsfullmäktige. Själva mötet gick väldigt snabbt och intressanta ärenden behandlades.  Jag väntar redan ivrigt på kommande möten, säger Salih.

Under sitt första fullmäktigemöte tog Salih bland annat ställning till förslaget om att öka antalet skolcoacher inom den grundläggande utbildningen.

Ungdomsfullmäktige gör de ungas röst hörd

Ungdomsfullmäktige som verkar under perioden 2023–2024 inledde sin verksamhet i början av 2023.

Till ungdomsfullmäktige valdes 22 ordinarie ledamöter och tio ersättare vid valet som ordnades i november 2022. Alla ledamöter är Vasaungdomar i åldern 13–20 år.

Vasa ungdomsfullmäktiges syfte är att föra fram de ungas perspektiv i beslutsfattandet. Ungdomsfullmäktige har representation i olika nämnder med yttrande- och närvarorätt och ledamöterna har i uppgift att göra de ungas röst hörd, ta ställning till aktuella ärenden och lämna in initiativ och ställningstaganden.

Därtill delar ungdomsfullmäktige ut aktiveringspengar för främjande av självständiga hobbyer.