Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Följ ditt hjärta! Konst av barn och unga erövrar Kasernområdet

Publicerad: 2.5.2023

Kasernområdets motionssal förvandlas i maj till ett konstgalleri där man kan beundra verk av barn och ungdomar i åldern 4–18 år.

Utställda finns över 400 elevers verk i bildkonst, slöjd och mediakonst. Dessutom visas tre 16–19 åriga bildkonststuderandes slutarbete. Dessa elever har cirka 10 år av studier på TaiKon bakom sig.

Temat för vårutställningen i år är Följ ditt hjärta. Detta tema behandlas genom en mångfald av tekniker och ur olika synvinklar. I utställningen som sprudlar av kreativitet lyfter eleverna frågor som är viktiga för dem. Genom sina verk behandlar TaiKons äldsta elever även förtigna teman och vill väcka åskådaren till reflexion.

Vernissagen hålls 5.5, utställningen är öppen ända till 23.5

Vernissagen som är öppen för allmänheten hålls fredag 5.5 kl. 18 (Kasernområdets motionssalar, stora och lilla salen, Artellgränden 4).

Utställningen är öppen för allmänheten 9.–23.5 ti–to kl. 13–18 och lö kl. 10–14, fritt inträde.

Utställningen är öppen även för daghems- och elevgrupper. (reservationer tel. 040 744 5582, Andreas Sundin).

Anmälan inför TaiKons nästa läsår är i full gång och mera info hittas på www.vasa.fi/taikon.