Förbigå menyn
TaiKon

Taikon

Konst och kreativitet för barn och unga!
TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

Undervisningen sker utanför skoltid och under ledning av lärare som är professionella inom olika konstformer.

Grundläggande konstundervisning ger kunskap och färdigheter till fortsatta yrkes- och högskolestudier inom konstämnen.

Angående sommarläger se nedan. Anmälning till termin 2022-23 börjar 1.5.2022. Ta gärna kontakt till TaiKon om du har frågor.

TaiKons undervisning och corona-anvisningar

Uppdaterad 18.1.2022

Vårterminen börjar i januari, vecka 2.

Vi följer UBM:s och THL:s anvisningar för hobbyverksamhet för barn och ungdomar. Verksamheten i Taikon fortsätter normalt förutom grupperna i skolor, vilka har paus i januari. Se: Info kouluille till skolorna

De elever som kommer till TaiKon bör följa reglerna för god handhygien och följa maskrekommendationen för barn över 12-år. Kom inte till TaiKon om du är sjuk och föräldrar ombedes undvika att vistas i TaiKons utrymmen. Alla lärarna använder mask eller visir.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

Sociala medier