Förbigå menyn
TaiKon

TaiKon

Konst och kreativitet för barn och unga!
TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

Undervisningen sker utanför skoltid och under ledning av lärare som är professionella inom olika konstformer.

Grundläggande konstundervisning ger kunskap och färdigheter till fortsatta yrkes- och högskolestudier inom konstämnen.

Anmälan till TaiKon! Den huvudsakliga anmälningstiden till TaiKons grupper är 11.4.–12.5.2024.

Ta gärna kontakt till TaiKon om du har frågor.

Vi ber er ta i beaktande i samband med anmälan att kursernas tidtabeller och lärare kan ändras.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

Sociala medier