Förbigå menyn

Information om coronaviruset

TaiKon

Taikon

Konst och kreativitet för barn och unga!
TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

Undervisningen sker utanför skoltid och under ledning av lärare som är professionella inom olika konstformer.

Grundläggande konstundervisning ger kunskap och färdigheter till fortsatta yrkes- och högskolestudier inom konstämnen.

TaiKons undervisningen fortsätter som närundervisning

Det rekommenderas att 12-åringar och äldre eleverna i Vasa stads grundläggande konstundervisning använder munskydd under lektioner och i TaiKons allmänna rymmen i enlighet med en ny rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd (THL). I dans, cirkus- och teaterkonst bör ansiktsmask användas i TaiKons allmänna utrymmen, men under lektionstid kan den tas bort, ifall närkontakt med andra kan undvikas och säkerhetsavstånden hållas. Lärarna har mask eller visir utan undantag.

Sportlov

Ingen undervisning på TaiKon under sportlovsveckan, vecka 9 ( 1.-7.3.2021)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

Sociala medier