Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
TaiKon

Taikon

Konst och kreativitet för barn och unga!
TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

Undervisningen sker utanför skoltid och under ledning av lärare som är professionella inom olika konstformer.

Grundläggande konstundervisning ger kunskap och färdigheter till fortsatta yrkes- och högskolestudier inom konstämnen.

TaiKons närundervisning är inhiberad under tiden 17.3-13.4. Lektionerna för barn i åldern 4-7 flyttas framåt och fortsätter, som det ser ut nu, helt normalt efter detta uppehåll. 8-18-åringars undervisning fortsätter med distansundervisning om möjligt. Vi informerar om distansundervisningen gruppvis per e-post. 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa