Förbigå menyn
TaiKon

TaiKon

Konst och kreativitet för barn och unga!
TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

Undervisningen sker utanför skoltid och under ledning av lärare som är professionella inom olika konstformer.

Grundläggande konstundervisning ger kunskap och färdigheter till fortsatta yrkes- och högskolestudier inom konstämnen.

Ta gärna kontakt till TaiKon om du har frågor.

Vi ber er ta i beaktande i samband med anmälan att kursernas tidtabeller och lärare kan ändras.

Vilka konstämnen intresserar barn och unga?

Berätta för oss vilka konstämnen intresserar barn och unga samt deras föräldrar i Vasa. Utgående från svaren på enkäten organiseras nya “pröva på”-kurser i konstämnena under hösten 2023.

Svara på enkäten här

Utgående från svaren på enkäten kommer vi under hösten 2023 organisera kortare “pröva på”- kurser inom olika konstämnen. Vi vill utveckla konstundervisningen så att den når alla barn och unga som vill ha konst som hobby.

Skapa i Vasaregionen –projektet har beviljats 62 000 euro i stöd för året 2023 av Svenska Kulturfonden. Inom projektet kartläggs redan befintlig konstundervisning i Vasa och vilka ämnen som intresserar barn, unga och vårdnadshavare.

Projektets målsättning är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet och jämlikhet för barn och unga samt utvidga konstundervisningens utbud.

Projektet omfattar regionen Vasa-Korsholm-Malax. Grundläggande konstundervisningens läroanstalter TaiKon och Kuula-institutet är med i projektet från Vasa stad.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

Sociala medier