Förbigå menyn
TaiKon

TaiKon

Konst och kreativitet för barn och unga!
TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar i Vasa.

Undervisningen sker utanför skoltid och under ledning av lärare som är professionella inom olika konstformer.

Grundläggande konstundervisning ger kunskap och färdigheter till fortsatta yrkes- och högskolestudier inom konstämnen.

Ta gärna kontakt till TaiKon om du har frågor.

Vi ber er ta i beaktande i samband med anmälan att kursernas tidtabeller och lärare kan ändras.

Enkäten är öppen: Vill du påverka utvecklandet av anmälan till TaiKon?

Vill du påverka utvecklandet av anmälan till TaiKon?

Hur lyckades anmälan till TaiKon i höst? Saknade du någon information eller var något särskilt lyckat? Anmälningssystemet på TaiKon och Medborgarinstitutet Alma har förnyats och utvecklingsarbetet fortsätter. Vi vill utveckla den digitala tillgängligheten och användbarheten och behöver er hjälp. Genom att svara på  enkäten har du möjlighet att påverka utvecklandet av TaiKons anmälningssystem och TaiKons hemsidor. Det går att svara anonymt. Bland de som svarat och lämnat sina kontaktuppgifter lottar* vi ut ett presentkort värt 20€ till Medborgarinstitutet Alma / TaiKon.

Att besvara enkäten tar endast några minuter. Vi uppskattar verkligen varje svar, eftersom vi kan utveckla vår service och göra den bättre och mer användarvänlig med hjälp av svaren. Enkäten är öppen fram till den 1 december 2023.

Svara på enkäten här

 

Utlottningens regler och dataskydd*

Arrangör av utlottningen

Utlottningen arrangeras av Vasa stad, Medborgarinstitut Alma / TaiKon, PB 3 (Östra Kaserntorget 7–9), 65101 Vasa

Tävlingstid

Tävlingstiden är 23.10.-1.12.2023.

Pris

Vi lottar ut ett 20 € (tjugo euro) presentkort till TaiKon / Medborgarinstitutet Alma. Priset kan inte omvandlas till pengar. Om vinnaren är under 18 år, bör vinsten användas tillsammans med en myndig person. (Endast vuxna kan göra anmälningen i anmälningssystemet.)

Utlottning

Priset lottas ut 4.12.2023 bland alla som inom utsatt tid har lämnat sina kontaktuppgifter. Vinnaren meddelas personligen och överlämnandet av priset överenskoms med vinnaren. Ifall det inte inom två (2) veckor går att få kontakt med vinnaren med de kontaktuppgifter som vinnaren har uppgett, lottas en outlöst vinst ut på nytt.

Användning av kontaktuppgifter

Av dem som deltar i utlottningen begärs kontaktuppgifter för att vinnarna ska kunna kontaktas. Kontaktuppgifterna används inte för några andra ändamål och de förstörs efter att priset har överlåtits.

Arrangörens ansvar i utlottningen

Vasa stad / Medborgarinstitutet Alma / TaiKon begränsar sitt ansvar till de pris som är föremål för utlottning. Den som tar emot ett pris befriar arrangören för utlottningen från allt ansvar som kan uppstå eller påstås ha uppstått på grund av att deltagaren deltagit i denna utlottning eller löst ut eller använt priset.

Övrigt

De officiella reglerna rör samtliga deltagare. Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagarna att följa dessa regler och de beslut som arrangören fattar. Om vinnaren av någon orsak inte vill ta emot priset, har arrangören rätt att dra lott om en ny vinnare. Eventuella oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av regler avgörs av den som ordnar utlottningen. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar om eventuella hinder uppstår. Arrangören av utlottningen ansvarar inte för eventuella konstaterade oegentligheter.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

Sociala medier