Förbigå menyn
Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Förkortandet av köerna inom tandvården överförs till Dammbrunnens tandklinik 23.10

Publicerad: 12.10.2021

Förkortandet av köerna, som Vasa stads tandvård ordnar på veckosluten, överförs från Kyrkoesplanadens tandklinik till Dammbrunnens tandklinik 23.10.2021. Orsaken till överföringen är att Kyrkoesplanadens tandklinik flyttar till Vasaesplanaden. Arbetet på att förkorta köerna fortsätter som hittills.

– I kö till icke-brådskande tandvård står för närvarande över 2000 patienter och den vårdgaranti som lagstiftningen ställer håller på att överskridas, därför fortgår förkortandet av köerna med inhyrd arbetskraft åtminstone till slutet av året, bekräftar ledande övertandläkare Katri Palo.

Gällande ramavtal har ingåtts med Medgroup Oy. Ramavtalet inbegriper bastandvård, förkortning av köer samt jour både vardagar och under veckoslut.

Tandvård