Förbigå menyn

Artikelkategorier: Uutiset

Förnyandet av ytkonstruktionerna på Brändö korsningsbro inleds

Publicerad: 22.5.2024

NTM-centralen reparerar ytkonstruktionerna på Brändö korsningsbro sommaren 2024. Brons vattenisoleringskonstruktioner är skadade och asfalten på brolocket har gått sönder. Byggande av omvägarna inleds i mitten av maj och korsningsbro stängs för all trafik och trafiken styrs om till omvägen under natten 4–5.6.2024.

Den nuvarande bron blev färdig och togs i bruk för trafik år 2019. I projektet rivs de befintliga ytkonstruktionerna, brons vattenisolering förnyas och efter detta byggs ytkonstruktionerna så att de motsvarar de nuvarande. Reparationen utförs tillsammans med Vasa stad.

Vad som orsakat skadan utreds i reparationsarbetets inledningsskede, eftersom det är ovanligt att en bro måste repareras så snabbt efter att den har blivit färdig. Skadorna påverkar inte brons bärkraft.

Reparationsarbetet medför omfattande olägenheter för trafiken. Under tiden som reparationen pågår stängs Brändö korsningsbro för all trafik. För tiden som reparationen pågår byggs en omväg via Alskatvägen till Brändö.

Fotgängare och cyklister styrs till Dragnäsbäck gångbro i riktningen söder eller till Bofinkens underfart i riktningen norr.

Den totala kostnaden för reparation av brons ytkonstruktioner är cirka 0,5 miljoner euro. NTM-centralen och MPV-Infrarakenne Oy har undertecknat ett entreprenadavtal om förnyelsen av ytkonstruktionerna.

Tidtabell

Byggande av omvägarna inleds i mitten av maj.

Brändö korsningsbro stängs för all trafik och trafiken styrs om till omvägen under natten 4.–5.6.2024. Trafiken styrs tillbaka till bron 9.8.2024.

Projektet blir i sin helhet färdigt senast 15.9.2024.

Omfartsvägarna för biltrafiken under den tid som arbetena på Brändö bro pågår