Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

Publicerad: 8.12.2023

Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Målet med projektet är att locka företag att bli en del av GigaVaasa-konceptet och genom dess infrastruktur säkerställa företagens konkurrenskraft långt in i framtiden. Dessutom utvecklas den interna logistiken i området, synergier inom industriell infrastruktur identifieras, och behoven av experter inom industrin kartläggs samtidigt som läroantalterna stöds i deras förberedelser för att utveckla olika yrkesutbildningar.

Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.

– Vi har särskilt försökt öppna upp ekosystemets struktur och öka kundernas förståelse för vilka fördelar en anslutning till infrastrukturen ger. Till exempel ger fabrikens överskottsvärme företaget direkta intäkter genom att när dess överföring till fjärrvärme kompenseras. Naturligtvis måste vi först förklara för kunderna vad fjärrvärme innebär, eftersom det är en okänd term i många länder, säger Kuokkanen.

Enligt Kuokkanen har det mest överraskande med GigaVaasa-arbetet varit resans längd:

– Jag föreställde mig inte att det skulle handla om en sprintersträcka. Jag trodde att det skulle vara som en maraton, men det har känts som en ultramaraton. Det är en enorm helhet, och vändningarna i världspolitiken kan inte förutsägas, utan spelplanen förändras ständigt. Det bästa med detta arbete är dock att man får se hur saker börjar gå åt rätt håll på nära håll. Det ger mer uthållighet och krafter till arbetet.

Kuokkanen ser att om fem år, när han har arbetat med GigaVaasa i 10 år, kommer de första produktionsprocesserna att vara i gång, och området kommer att utvecklas och växa.

– Det har hela tiden funnits en gemensam målsättning i arbetet, och sammanhållningen inom hela EnergyVaasa-klustret har tydligt kommit fram, avslutar han.

Medverkar i skapandet av en ny industri i Finland

TomasHayry TommiAnttonen

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry leder GigaVaasa-teamet och fungerar också som vice ordförande i styrgruppen för det nationella Innostäder-nätverket (Innovoivat kaupungit ja yhteisöt).

– Det har varit fantastiskt att se hur arbetet fortskrider i praktiken och samtidigt öka medvetenheten om de olika möjligheter som GigaVaasa-området erbjuder för oss alla i hela Vasaregionen. Personligen har GigaVaasa-arbetet gett mig en mycket intressant möjlighet att vara med och möjliggöra skapandet av en ny industriell sektor i Finland, säger Häyry.

Det som har överraskat Häyry mest i arbetet är hur mycket batteriindustrin har utvecklats de senaste åren.

– Samtidigt har det varit intressant att se hur hållbarhetsfrågor har fått en mycket större betydelse i företagens val.

IMG 9073riitta

– Projektet kräver kommunikation, både lokalt och nationellt, och medvetenheten om GigaVaasa-området har ökat, särskilt bland invånarna i regionen. Våra kunder uppskattar denna dialog mycket, eftersom de på så sätt får värdefull information om området där de planerar att etablera sig, kommenterar Riitta Björkenheim, utvecklingschef på VASEK och även en av medlemmarna i GigaVaasa-teamet.

– Även de företag som redan finns i regionen men också de som planerar att etablera sig här kommer att gynnas av kommunikationen och de evenemang som arrangeras inom ramen för projektet, möten direkt med kunderna, tillägger Björkenheim.

Vilket ekosystemavtal?

  • Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FoUI-verksamhet för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Ekosystemet möjliggör till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster.
  • Syftet med ekosystemavtalet är också att få mera EU-finansiering till regionen för olika utvecklingsprojekt och investeringar.
  • Ekosystemavtalen möjliggör ett tätare samarbete än tidigare mellan städerna och staten för att stödja forskning, utveckling och innovationer.
  • Utöver Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Teknologicentralen Merinova medverkar i Vasa också Österbottens förbund, Team Finland-nätverket och regionens högskolor och näringsliv som strategiska partners.
  • Läs mera på Vasa stads sida Regionutveckling och stadspolitik

Text och foton: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK