Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Hoppa gratis på bussen – Bilfria dagen utgör kulmen på Mobilitetsveckan som inleds på fredag

Publicerad: 14.9.2022

Europeiska mobilitetsveckan firas som vanligt i september, 16–22.9. Kulmen på veckan utgörs av Bilfria dagen torsdag 22.9, och då bjuder vi på gratis bussresor med Vasas och Korsholms förnyade kollektivtrafik Lifti. Erbjudandet gäller alla Liftis linjer med undantag av servicebussarna.

Under Bilfria dagen står Lifti-bussarna till invånarnas förfogande utan debitering från morgon till kväll, och det inkluderar de regionala linjerna till Norrvalla och Malax.

– Vi vill sporra alla till ett hållbart färdsätt och till att använda lokalbussarna med låg tröskel. Nu har man en bra möjlighet att bekanta sig med förnyade Liftis tidtabeller och rutter, säger kollektivtrafiksakkunnig Anastassia Backlund.

– Att åka med buss är också en ekologisk gärning och därför hoppas vi att allt flera upplever bussen som ett beaktansvärt alternativ till egen bil.

Bildelningsbilarna Mini-Lifti gratis till de snabbaste – delta också i namntävlingen

Utöver lokalbussarna kommer också två Mini-Lifti –bildelningsbilar att kunna användas gratis tisdag 20.9 kl. 7–18. Bilarna kan reserveras gratis 20.9 från och med kl. 00.01 via bildelningsoperatören Omagos applikation. Under gratistiden kan man inte reservera en bil för de följande dagarna.

– Den tid som kan reserveras har begränsats till maximalt en timme för att så många som möjligt ska hinna prova på bilarna under dagen. Det lönar sig att vara snabb för bilarna räcker endast till de snabbaste, säger projektchef Tomi Paalosmaa.

För bildelningsbilarna Mini-Lifti letar man också efter kärnfulla namn som fastnar, vilket gör individualiseringen och hyrningen av bilarna enklare.

Namn kan man föreslå på en blankett som finns på Mini-Liftis webbsidor. Blanketten stängs onsdag 21.9 kl. 12 och efter det väljer en jury bland de inkomna namnförslagen de tre lämpligaste och de tejpas på bilarna.

Bland alla som föreslagit namn utlottas en bildelningsbil gratis under ett helt veckoslut. Dessutom utlottas bland dem som svarat tre gratiskoder, med vilka bilen kan användas i två timmar.

Små ändringar ger stora besparingar

Under Europeiska mobilitetsveckan uppmuntras människor till att fundera över de egna dagliga valen av färdsätt och deras inverkan på miljön och samhället. Under veckan ordnar de europeiska städerna och kommunerna evenemang och främjar med sina egna åtgärder smarta färdsätt.

Redan med små ändringar i sina färdsätt kan man få till stånd stora besparingar. Det är både billigare och miljövänligare att gå, cykla och använda kollektivtrafik än att köra bil och genom att gynna de miljövänligare färdsätten kan man också minska bränsleförbrukningen.

– I Finland rör man sig fortfarande klart mest med personbil, också sträckor på några kilometer. En del av resorna som görs ensam med egen bil kunde framför allt i städerna enkelt ersättas med hållbara färdsätt, om man planerar och gör en kedja av resorna på förhand, uppmanar specialsakkunnig Michaela Sannholm på Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Sex sätt för att färdas ekonomiskt 1. Lätta på gasen. Genom att sänka körhastigheten med 10km/h kan du spara in på bränslekostnaderna 2. Håll bilfria dagar. Gynna hållbara färdsätt. 3. Det är alltid trevligare att vara två och när man åker bil dessutom billigare. Att samåka är ett bra sätt att minska bränsleförbrukningen och åstadkomma besparingar. 4. Spara genom att reglera. Bilarnas ventilation står för 4–10 % av den totala bränsleförbrukningen. Spara genom att reglera bilens ventilation och uppvärmning. 5. Låt chauffören transportera. Det är billigare att åka kollektivt än med bil. 6. Undvik onödiga starter. Körkilometer och utsläpp kan enkelt minskas genom separata bilresor länkas samman, dvs. kombineras, till en resa.