Förbigå menyn
Lapset leikkivät päiväkodin pihalla

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I Storviken och Korsnäståget planeras nya daghem

Publicerad: 10.5.2023

Uppdaterad: 12.5.2023

Det planeras att i Storviken och Korsnäståget ska byggas nya daghem under de närmaste åren. I Gerby-området är det brist på finskspråkiga småbarnspedagogikplatser och i Korsnästågsområdet är daghemmen i ett sådant skick att de kräver åtgärder under de närmaste åren.

I Gerby-området är det brist på finskspråkiga småbarnspedagogikplatser, och för närvarande finns det i området flera små enheter som till sin verksamhet är sårbara.

Det har utretts om Gerby hälsostations lokaler kunde användas för småbarnspedagogikens behov, men lokalen lämpar sig inte för detta. Ett nytt daghem planeras följaktligen nu i Storviken.

– Bredvid skolan Isolahden koulu finns en tomt, som skulle vara lämplig att bygga ett nytt daghem på. I detta läge vore det också fint med ett starkare samarbete med skolan, säger direktören för småbarnspedagogiken Hanna-Leena Holmström.

För Korsnästågets nya daghem finns en färdig tomt

På Korsnästågets område finns flera daghem som skulle kräva storskaliga grundliga renoveringar under de närmaste åren. Den bästa lösningen anses vara att ett helt nytt daghem byggs i området.

För det nya daghemmet i Korsnäståget har man redan sett ut en tomt vid Kapellbacksvägen, bredvid det nuvarande daghemmet Esikko.

– Områdets daghem är i sådant skick att de kräver åtgärder och lösningar under de närmaste åren. Byggandet av ett nytt daghem stöder också utvecklandet av Korsnästågets centrum, beskriver Holmström.

De nya daghemmen i Storviken och Korsnäståget framskrider via en behovsutredning till beslutsfattande i år och nästa år.

En servicenätsutredning utgör grunden för utvecklandet av och investeringar i lokaler

Småbarnspedagogikens servicenätsutredning behandlades vid det möte som nämnden för fostran och undervisning höll 3.5.2023. I utredningen beskrivs det nuvarande servicenätet och dess utvecklingsbehov samt skrivs åtgärdsförslag in.

Som grund för utredningen har använts den befolkningsprognos som gjorts om Vasa. Vidare har höjningen av deltagargraden inom småbarnspedagogiken framför allt i fråga om barn under tre år beaktats.

För närvarande finns det i Vasa 37 kommunala och 17 privata daghem, ett gruppfamiljedaghem samt 36 familjedagvårdare.

Småningom strävar man efter att avstå från daghem med 1–2 grupper

En stor riktlinje i Vasas småbarnspedagogik är att man småningom strävar efter att avstå från de minsta enheterna, som har 1–2 grupper. Just nu finns det 11 sådana små bland stadens egna enheter.

Nya enheter och de som renoveras byggs enligt servicebehov och i mån av möjlighet så att de omfattar 6–10 grupper.

Holmström berättar att de minsta enheternas verksamhet är mera sårbar, då till exempel organiserandet av vikarier, matservice och städning är utmanande.

– Det finns ofta fördomar om att de större daghemmen skulle vara anstalter, men det stämmer inte alls. I planeringen av och verksamheten vid de nya daghemmen betonas starkt egna utrymmen och egen fred. I alla stora daghem verkar man i små grupper och i etapper så att alla barn i en grupp för att inte tala om i hela daghemmet nästan aldrig är samtidigt i samma rum.

Enligt Holmström kan också till exempel vikariearrangemangen och semestertiderna ordnas enklare i större enheter.

– Arrangemangen kan göras inom huset till exempel med granngruppen, vilket gör att de vuxna redan är bekanta för barnen.

Ett exempel på en ny större enhet är det nya daghemmet i Brändö som ska inhysas i den före detta skolbyggnaden i Brändö som först renoveras. Där kommer i sinom tid alla enheter i området att placeras: Brändö daghem, Kaptensgatans daghem med två grupper och Vikinga förskola med en grupp.