Förbigå menyn

Nämnden för fostran och undervisning

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Jasmin Granholm
Vice ordförande Ulla Granfors
Föredragande Christina Knookala, Kari Nummela, Marianne West
Stadsstyrelsens representant
Ungdomsfullmäktiges representant Shahnaz Al-Rajab 1.1.2021 – 31.12.2022
Ungdomsfullmäktiges ersättare Mustafa Salih 1.1.2022 – 31.12.2022
Protokollförare Janina Sjöstrand
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari 2.2
mars 16.3
april 20.4
juni 1.6

augusti 17.8
september 14.9
oktober 26.10
december 7.12

Vid behov kan nämnden ändra sammanträdestiderna, -platserna samt komma överens om extra sammanträden.
Mötesprotokollen finns framlagda tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om Nämnden för fostran och undervisning

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
  Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-post janina.sjostrand@vaasa.fi

Läs mera om Nämnden för fostran och undervisning

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
  Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-post janina.sjostrand@vaasa.fi

Nämnden för fostran och undervisning sammanträder

onsdagar, från och med kl. 16.30. Möten hålls i Styrelsegården, på Vasaesplanaden 10, om nämnden eller stadsstyrelsen inte beslutar om något annat.