Förbigå menyn

Nämnden för fostran och undervisning

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Jasmin Granholm
Vice ordförande Ulla Granfors
Föredragande Christina Knookala, Kari Nummela, Marianne West, Hanna-Leena Holmström
Stadsstyrelsens representant Hans Frantz
Ungdomsfullmäktiges representant Abdul Menem Yara
Protokollförare Sari Kivelä
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari 1.2
mars 15.3
maj 3.5 och 31.5

augusti 16.8
september 20.9
oktober 25.10
november 29.11

Vid behov kan nämnden ändra sammanträdestiderna, -platserna samt komma överens om extra sammanträden.
Mötesprotokollen finns framlagda tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

 

 

Läs mera om Nämnden för fostran och undervisning

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
  Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren serviceplanerare Sari Kivelä
  tel. 040 127 2699
  e-post sari.kivela@vaasa.fi

Läs mera om Nämnden för fostran och undervisning

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
  Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren serviceplanerare Sari Kivelä
  tel. 040 127 2699
  e-post sari.kivela@vaasa.fi

Nämnden för fostran och undervisning sammanträder

onsdagar, från kl. 16.30. Mötena hålls på Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, om nämnden eller stadsstyrelsen inte beslutar annat.