Förbigå menyn

Nämnden för fostran och undervisning

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande: Linnea West
Vice ordförande: Ulla Granfors
Föredragarna: Christina Knookala, Kari Nummela, Marianne West
Stadsstyrelsens representant: Aino Akinyemi 1.6.2019 -31.5.2021
Ungdomsfullmäktiges representant: Ella Filppula 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare: Ida Utriainen 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare: Janina Sjöstrand
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • december
  11.12.

30.1., 20.2., 20.3., 24.4., 5.6., 4.9., 2.10., 13.11.

Mötesdagar 2020

Läs mera om nämnden

 • Nämnden för fostran och undervisning lyder under bildningssektorn, dess direktör är Christina Knookala.

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
 • Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-post: janina.sjostrand@vaasa.fi

Läs mera om nämnden

 • Nämnden för fostran och undervisning lyder under bildningssektorn, dess direktör är Christina Knookala.

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
 • Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-post: janina.sjostrand@vaasa.fi

Nämnden för fostran och undervisning sammanträder

huvudsakligen på onsdagar kl. 16.30 i Förvaltningsbyggnaden för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning Rådhusgatan 29.