Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nämnden för fostran och undervisning

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Marianne Waltermann
Vice ordförande Ulla Granfors
Föredragande Christina Knookala, Kari Nummela, Marianne West
Stadsstyrelsens representant Harri Moisio 8.9.2020 -31.5.2021
Ungdomsfullmäktiges representant Ella Filppula 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare Ida Utriainen 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare Janina Sjöstrand
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar på hösten 2020

 • augusti 26.8
  september 30.9
  november 18.11
  december 16.12
 • Mötesdagar på våren 2020: januari 29.1, mars 4.3, april 8.4, maj 13.5 och juni 10.6

Vid behov kan nämnden ändra sammanträdestiderna, -platserna samt komma överens om extra sammanträden.

Mötesprotokollen finns framlagda tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om Nämnden för fostran och undervisning

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
  Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren, ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-post: janina.sjostrand@vaasa.fi

Läs mera om Nämnden för fostran och undervisning

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
  Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren, ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-post: janina.sjostrand@vaasa.fi

Nämnden för fostran och undervisning sammanträder

onsdagar kl. 16.30, i förvaltningsbyggnaden för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, adress Rådhusgatan 29.