Förbigå menyn

Nämnden för fostran och undervisning

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Jasmin Granholm
Vice ordförande Ulla Granfors
Föredragande Christina Knookala, Kari Nummela, Marianne West, Hanna-Leena Holmström
Stadsstyrelsens representant Hans Frantz
Ungdomsfullmäktiges representant Abdul Menem Yara
Protokollförare Sari Kivelä
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 31.1
mars 13.3
april 17.4
maj 29.5
juni 12.6 kl 16.45

augusti 21.8
september 11.9
oktober 23.10
december 4.12

Vid behov kan nämnden ändra sammanträdestiderna, -platserna samt komma överens om extra sammanträden.
Mötesprotokollen finns framlagda tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

 

 

Läs mera om Nämnden för fostran och undervisning

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
  Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren serviceplanerare Sari Kivelä
  tel. 040 127 2699
  e-post sari.kivela@vaasa.fi

Läs mera om Nämnden för fostran och undervisning

Nämndens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare
  Av nämndens ordinarie ledamöter och ersättare ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Nämnden för fostran och undervisning sörjer för stadens service inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren serviceplanerare Sari Kivelä
  tel. 040 127 2699
  e-post sari.kivela@vaasa.fi

Nämnden för fostran och undervisning sammanträder

onsdagar, från kl. 16.30. Mötena hålls på Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, om nämnden eller stadsstyrelsen inte beslutar annat.