Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I ungdomsfullmäktigevalet deltar 46 kandidater: valet ordnas elektroniskt för andra gången

Publicerad: 1.11.2022

Uppdaterad: 2.11.2022

Som kandidater till Vasa ungdomsfullmäktigeval anmälde sig sammanlagt 46 Vasaungdomar. Röstningen ordnas nu elektroniskt för andra gången.

Kandidatlistan för ungdomsfullmäktigevalet finns på adressen www.vaasa.fi/sv/vasa-ungdomsfullmaktige. Valet ordnas 1.-2.11.2022. Alla Vasabor i åldern 13-20 år har rösträtt.

– Vi fick bra med kandidater till valet och på basis av informationskvällen som ordnades i början av oktober kan jag säga att det är väldigt ivriga och aktiva unga som ställer upp i ungdomsfullmäktigevalet, berättar Ari Kupari koordinatorn för ungdomsärenden vid Vasa stads ungdomsservice.

Valet utförs i november med hjälp av elektronisk röstning. Kupari berättar att ungdomsfullmäktigevalet nu ordnas elektroniskt för andra gången i Vasa.

– Röstningen sker genom en elektronisk länk, som eleverna får via sin e-post. Under röstningstiden har eleverna en särskild ”röstningstidpunkt” i skolan då de kan rösta, berättar Kupari.

Vidare kan alla röstberättigade ungdomar, som inte är inskrivna vid någon läroanstalt, rösta vid ungdomsgården Kultsa och Ristikka. Röstningslokalerna vid Kultsa och Ristikka har öppet 2.11 kl. 16.00 – 20.00.

Närvaro- och yttranderätt även vid stadsfullmäktiges sammanträden

Representanterna för ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid nämndernas sammanträden. Ledamöterna har i uppgift att göra de ungas röst hörd, ta ställning till aktuella ärenden och lämna in initiativ och ställningstaganden.

– De nuvarande ungdomsfullmäktige har varit väldigt aktiva med initiativ och ställningstaganden under sin verksamhetsperiod. Ungdomsfullmäktige har också ordnat olika evenemang, som fint har fått ungdomarna i rörelse, berättar Kupari.

I fortsättningen hörs ungdomarnas röst allt starkare i beslutsfattandet, då ungdomsfullmäktige får närvaro- och yttranderätt även vid stadsfullmäktiges sammanträden från och med början av nästa år.

– Det är fantastiskt att ungdomsfullmäktige äntligen får en representant till stadsfullmäktige, eftersom det har gjorts mycket förberedande arbete för den här saken. Ungdomsfullmäktige har varit väldigt ihärdiga i den här frågan och det är härligt att se att åratal av arbete nu ger resultat. Det faktum att ungdomsfullmäktiges representant nu har närvaro- och yttranderätt i stadsfullmäktige garanterar att ungdomarnas röst hörs allt starkare i beslutsfattandet, gläds Kupari.

Till ungdomsfullmäktige väljs 22 ordinarie ledamöter och tio ersättare. Val ordnas vartannat år.