Förbigå menyn
Henkilökunnan yhteiskuva Vaasan kaupunginpuutarhalla.
Under den livligaste sommarsäsongen arbetar det allt som allt 135 anställda på grönområdena i Vasa. Foto: Mikael Matikainen

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I Vasa finns Finlands bäst skötta grönområden

Publicerad: 7.9.2023

Vasa steg till en topplacering i skötseln av grönområdena i den riksomfattande invånarnöjdhetsenkäten. I enkäten, som görs årligen, reder man ut hur nöjda invånarna är med sin boningsorts samhällstekniska service.

Grönområdena omfattar utöver parker och esplanader bland annat tätortsskogar, lekområden, hundparker, båthamnar och en del av närmotionsområdena. I Vasa har invånarnas nöjdhet i fråga om dessa redan i flera år varit på toppnivå i Finland. Alltid har situationen emellertid inte varit så här rosenröd.

– Jämförelsen mellan kommunerna har gjorts sedan mitten av 90-talet och från Vasa deltog man i undersökningen första gången år 2004. Då var vi i fråga om parkerna på plats 22, dvs. nästa sist, erinrar sig skogschef Timo Jousmäki.

Sedan dess har verksamhetssätten utvecklats systematiskt varje år.

– Bakom första platsen ligger ett långsiktigt arbete, där vi har använt också alla små resurser som vi har haft. Fantastiska grönområden är Vasas trumfkort och det är fint att se att också invånarna värdesätter det arbete som gjorts för dem, fortsätter Jousmäki.

Underhållet det förmånligaste i Finland

Värdet av första plats stiger av det att Vasa också är i topp i kostnadseffektivitet.  Det penningbelopp som användes för en kvadratmeter var i jämförelsen minst i Finland.

– Man kan säga att underhållet av grönområdena är förmånligast hos oss i Finland.  Vi har en verkligt engagerad personal, och dessutom strävar vi efter att använda alla möjliga metoder för att hitta nya aktörer att ta med i vårt gäng, konstaterar ansvariga trädgårdsmästaren Kaj-Erik Grandell.

I Vasa finns många grönområden i förhållande till stadens storlek, och till exempel finns det trivsamma parker i varje stadsdel. På grönområdena arbetar tre team, av vilka ett koncentrerar sig på att anlägga grönområden, ett på att sköta områdena och ett på skogarna. De ordinarie arbetstagarna är cirka trettio och dessutom arbetar många säsongsarbetare på grönområdena.  Under den livligaste sommarsäsongen är arbetstagarna totalt så många som 135.

– Vi är Vasas största sysselsättare av sommarjobbare, och dessutom har vi till exempel praktikanter, invandrare, unga med särskilda behov och tidigare hade vi också fångar, berättar Grandell.

– Ett gott och betydelsefullt samarbete med stadens sysselsättningsservice har gjort det möjligt att i omfattande grad sysselsätta långtidsarbetslösa och personer som omfattas av sysselsättningsskyldigheten och sådana som prövar på arbete och att göra en fortsatt stig för dessa, fortsätter grönområdeshortonom Leila Roininen.

Det är viktigt med gemenskap

Även invånarna deltar i skötseln av grönområdena bland annat i form av olika talkoarbeten. Till exempel i våras samlade Vasaborna över 3000 soppåsar skräp i omgivningen i Yles kampanj En miljon soppåsar.

– Grönområdena tillhör alla och det är viktigt med gemenskap också när man sköter dem.  Följaktligen lyssnar vi på invånarna och inkluderar dem alltid då det är möjligt, berättar Roininen.

Grönområdenas tillgänglighet firas vid Mobilitetsveckans huvudevenemang i Metviksparken måndag 18.9. Hela programmet under Mobilitetsveckan publiceras nästa vecka.

– Vi bjuder in alla till Metviken, där olika slags program utlovas. I det här skedet kan vi också avslöja att vi nästa sommar kommer att förverkliga en anslående äng med solrosor som tack till invånarna, berättar Roininen.

Utöver grönområdena mättes i enkäten också invånarnöjdheten i fråga om andra samhällstekniska tjänster. I Vasa har resultaten blivit klart bättre under de senaste åren. Till exempel år 2021 utvärderades Vasa i fråga om tre tjänster betydligt högre än medelvärdet, och i år kan man säga detsamma om åtta tjänster.

De bästa bedömningarna fick belysningen och mest att förbättra finns i vinterunderhållet av gång- och cykelvägarna. Underhållet av gatu- och grönområden i Vasa har varit 12 procent kostnadseffektivare än genomsnittet jämfört med övriga kommuner.