Förbigå menyn
Lapsi kiipeilytelineellä

Artikelkategorier: Nyheter

Inskrivningen till skolan börjar i Vasa 8.1.2024

Publicerad: 18.12.2023

Inskrivningen av blivande förstaklassister till den grundläggande utbildningen och ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten börjar 8.1 2024. Inskrivningen och ansökan görs båda elektroniskt via programmet Wilma.

Inskrivningen till årskurs 1 inom den grundläggande utbildningen sker 8–21.1.2024. Inskrivningen görs elektroniskt på adressen https://vaasa.inschool.fi. Inskrivningen till den grundläggande utbildningen gäller alla barn födda år 2017 eller tidigare, som ännu inte har påbörjat sin skolgång.

Vårdnadshavarna till barn i förskolan har redan Wilma i bruk. Vårdnadshavarna kan vid behov kontakta förskolans lärare om användarnamn till Wilma.

När inskrivningen börjar 8.1 kan man i Wilma se den närskola barnet placeras i. Föräldrarna kan om så önskas ansöka om byte av närskola och / eller klass med betoning på visst ämne (t.ex. engelska linjen) genom att fylla i en ansökan i Wilma.

Infomöten om musikklasser och engelskspråkig undervisning

Ett informationsmöte angående den tvåspråkiga (finska-engelska) och engelskspråkiga undervisningen ordnas måndagen den 8 januari 2024 kl. 18–19 vid Sunnanvikens skola. Informationsmötet är tvåspråkigt (engelska-finska).

Torsdagen den 11 januari 2024 från kl. 18 kan man bekanta sig med musikklassverksamheten vid Onkilahden yhtenäiskoulu (Berggatan 7).

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten

Elever i årskurserna 1-2 kan ansöka om morgon-och eftermiddagsverksamhet som ordnas skoldagar kl. 8-16. Även elever som har beslut om särskilt stöd enligt lagen om grundläggande utbildning kan ansöka till verksamheten oberoende av årskurs. Verksamheten är avgiftsbelagd. Läs mer om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten pågår 8.1–11.2.2024 på adressen https://vaasa.inschool.fi.

Hjälp vid inskrivningen

Personalen inom den grundläggande utbildningen hjälper vid behov till med den elektroniska inskrivningen:

  • förvaltningssekreterare Therése Kangas, tfn 040 647 5611
  • förvaltningssekreterare Annika Härkönen, tfn 040 520 4516

Vasa stad önskar de nya eleverna välkomna till skolgemenskapen bland nya vänner!