Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Vasa stadsorkester

Intendent Mia Huhta har valts in i föreningen Finlands Symfoniorkestrars styrelse

Publicerad: 17.1.2023

På Finlands Symfoniorkestrars  (Suosios) höstmöte i Helsingfors 22.11.2022 valdes en ny styrelse för föreningen. Mia Huhta, Vasa stadsorkesters intendent, har valts till medlem i styrelsen.

Mia Huhta
Mia Huhta

Huhta är musikmagister och började som intendent i Vasa stadsorkester 1.2.2020. Till detta uppdrag kom hon från Finlands nationalopera där hon var chef för sångavdelningen.

− Det är intressant att kunna följa det inhemska orkesterfältet från första parkett. I och med coronan har växelverkan mellan konstinstitutionerna ökat betydligt, och föreningsstyrelsens roll som aktiv förespråkare för kultur har framhävts tydligt, även gentemot politiska påverkare. Det är värdefullt att få representera Vasa och landskapet Österbotten genom styrelsearbetet, säger Huhta.

I ordförande Erkki Liikanens ställe valdes för den nuvarande styrelseperioden Pekka Seppänen till ordförande och Charlotta Kivistö till vice ordförande. På mötet hölls även en paneldiskussion som leddes av den förra periodens ordförande Liikanen och som intendenterna och tonsättarna deltog i. Utgående från diskussionen beslutades gemensamt att man ska stärka samarbetet och växelverkan mellan orkestrarna och tonsättarna ytterligare.

I föreningens styrelse finns representanter för bl.a. Pori Sinfonietta, Åbo filharmoniska orkester, Finländska barockorkestern, Oulu Sinfonia, Helsingfors stadsorkester och Kammarorkestern Avanti!