Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Jenni Niemi blir stadens nya kulturchef

Publicerad: 21.11.2022

Filosofie magister Jenni Niemi har valts till Vasa stads nya kulturchef. Hon övergår till uppgiften 1.1.2023 från Vasa stads museer.

I nuläget arbetar Jenni Niemi som Vasa stads museers chef för publikarbete. Hon har skött uppgiften sedan 2015 och har före det arbetat i museipedagogiska uppgifter sedan 2003.

Niemi har god erfarenhet av staden som organisation och medför inom kultur- och bibliotekstjänsterna ett nytt synsätt på serviceproduktion, exempelvis i anslutning till kulturfostran, tillgänglighet och samarbete med kulturinrättningar. Jenni Niemi har utexaminerats som filosofie magister med konstfostran som huvudämne vid universitetet i Jyväskylä.

–Det är glädjande att vi får en ny vision om hur vi ytterligare kan förbättra och utveckla kultur- och bibliotekstjänsterna för Vasaborna, säger kultur- och biblioteksdirektör Sanna Bondas.

Vasa stads kulturchef ansvarar för planeringen, koordineringen och utvecklandet av den allmänna kulturverksamheten. Till uppgifterna hör även att administrera kulturunderstöden som delas ut och koordinera samarbetet med konst- och kulturinrättningar.

– Det är med iver som jag börjar utveckla de högklassiga och mångsidiga kulturtjänsterna. Vasa stad är verkligen en kulturstad, och jag tror att dess betydelse komma att betonas i framtiden även med tanke på turismen och regionens attraktionskraft. Tillgången till kultur, dess inverkan på välbefinnandet och mångsidiga parter som utövar kultur både inom stadens organisation och utanför den gör uppgiften givande och intressant, säger Jenni Niemi.

I uppgiften förutsätts god förtrogenhet med och arbetserfarenhet inom kultursektorn, ledarskapserfarenhet samt en vision om hur kommunens allmänna kulturverksamhet kan utvecklas.

Sammanlagt sökte 14 personer tjänsten som kulturchef och av dessa intervjuades fyra. Valet gjordes av Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster.