Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv

Konstens natt 2022 för lokala aktörerna

Publicerad: 2.5.2022

I Vasa firas Konstens natt på torsdag 11.8.2022 i karnevalistisk anda. Vi önskar att även
föreningarna i Vasa deltar med sitt program i den konstfyllda kvällen.

Evenemanget Konstens natt har ordnats i Vasa sedan år 1991. Festivalen som har vuxit till ett stort stadsevenemang har förenat människor i olika åldrar genom kultur, musik och andra programnummer till en stor bygemenskap. Konstens natt lockar varje år drygt 30 000 deltagare.

I år har Konstens natt karneval som tema. Av tradition firar karnevalerna lokal mångfald, kulturens och konstformernas mångformighet samt social gemenskap. Temat karneval betonar på ett slående sätt stadsrummets förvandling till en slags offentlig performance, där olika konstformer, olika kultur-, förenings- och samhälleliga aktörer samt stadens kvarter med sina invånare tar plats.

Också i år, liksom tidigare år, bjuds det på glädje, möten, musik, dans, processioner, ljus, fantasifulla vändningar, fina dräkter och smakrik mat!

Vi vill bjuda in er för att tillsammans med oss dela den lokala mångfalden och glädjen av att vara tillsammans!

Programmet för konstens natt sätts ihop tillsammans med stadsborna och de lokala aktörerna. Varje stort eller litet konstprojekt är varmt välkommet till Konstens natt. Anmälan till programmet för Konstens natt 2022 pågår redan! Anmälningsblanketterna finns på webbplatsen: www.vasa.fi/konstensnatt.

Ni kan delta i Konstens natt till exempel genom att presentera er verksamhet i ett torgtält på Vasa salutorg eller på någon annan plats som ni tycker är lämplig.

Eftersom evenemanget koncentreras kring konst och kultur, önskar vi att också ni presenterar er för Vasaborna just ur den här synvinkeln.

Hurudan kulturell, konstnärlig och gemenskapsinriktad verksamhet erbjuder er förening i Vasa? Vi tar också med värme emot programnummer eller föreställningar till kvällens utbud.

Samtidigt kan ni presentera er förenings verksamhet för de som besöker Konstens natt. Det är viktigt att lyfta fram de möjligheter till att göra, se och uppleva olika saker samt till social gemenskap som finns i vårt eget närområde. De här sakerna har stor betydelse både för människornas välbefinnande och för vår regions attraktivitet. Låt oss tillsammans lyfta fram betydelsen av att vara delaktig i samhället!

Praktiska anvisningar

Efter anmälningen till programmet, på den egentliga evenemangdagen, 11.8, kan man komma till torget och bygga upp ett tält redan på morgonen från kl. 8.00. Vi strävar efter att tältena ska vara färdiga kl. 16, när programmet för Konstens natt startar på olika håll i staden. Nedmonteringen börjar senast kl. 24. Den rekommenderade storleken på ett tält som förs till torget är ca 6×12 m, men det går också med ett mindre. I fråga om elbehov och andra praktiska saker kan ni kontakta mig på pia.kokko@vasa.fi.

Välkommen som en del av Konstens natt 2022!

Kontaktuppgifter:
Kulturplanerare Pia Kokko
tfn. 040 167 8926
pia.kokko@vaasa.fi