Förbigå menyn
Tikspac-automaatti.

Artikelkategorier: Nyheter

Kom ihåg att städa upp hundbajs från miljön

Publicerad: 28.2.2024

Våren närmar sig och när snön smälter kommer hundbajs fram under snöhögarna. Vasa stad påminner om att städa upp efter hundarna och för att underlätta detta finns det skräppåsar och sopkärl runtom i staden.

Enligt ordningslagen ska ägaren eller innehavaren av en hund se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls. Om man inte följer lagen kan man få bötesstraff.

I Vasa har man underlättat hundägarens vardag genom att placera ut sammanlagt 25 Tikspac-automater med skräppåsar runtom i staden.

– Man kan hämta påsar gratis från automaterna för att städa upp hundbajs. Staden sköter om påfyllningen av påsar i automaterna, berättar ansvariga trädgårdsmästaren Kaj-Erik Grandell.

Det finns också många ställen där du kan lägga hundbajspåsar. Det finns nämligen närmare 600 sopkärl i Vasa. Man kan lägga hundbajspåsar i vilket som helst av dessa sopkärl.

Hundbajs hör inte hemma i naturen

Hundbajs är förutom en olägenhet i naturen även en verklig hygienisk olägenhet. Avföringen innehåller mycket bakterier och med skorna dras den med hem, till andra inomhusutrymmen och till andra delar av miljön. Regn- och smältvatten för med sig bakterier till vattendrag och till och med ända till badvatten.

Bajset är inte bara skadligt för människor och djur, utan även för växtligheten. Näringsämnen i hundens avföring, särskilt kväve, gör att gräsmattan får för mycket näring på en gång och blir bränd.

Avföringen måste också plockas bort i skogar, eftersom växter som inte hör hemma i miljön annars börjar växa där.