Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Kraftig ökning i Liftis passagerarantal

Publicerad: 12.2.2024

Vasas och Korsholms gemensamma kollektivtrafik Lifti inledde sin verksamhet i juli 2022. Liftis passagerarantal har varit på uppgång ända från början och ökningen fortsatte också år 2023. Efter förnyelsen har man i verksamheten också stött på utmaningar och Lifti och dess trafik har utvecklats utifrån den kundrespons som kommit in.

I Vasaregionen har den nya kollektivtrafiken använts flitigt. Under år 2023 steg man på Liftis bussar totalt 1,8 miljoner gånger.

– Passagerarantalet ökade med 50 procent jämfört med föregående år. Det här är en jättestor ökning, konstaterar kollektivtrafikplanerare Heli Killinen.

Den livligaste månaden med tanke på passagerarantalet var november senaste år, då det steg in passagerare i bussarna 220 000 gånger. Under vanliga vardagar for Liftis bussar iväg 419 gånger.

Med kollektivtrafiken stöds uppnåendet av Vasa stads klimatneutralitetsmål. På Liftis linjer trafikerar 23 gasbussar, vilka drivs med biogas som produceras vid Stormossen.

Förnyelser i verksamheten

Om Liftis verksamhet har respons samlats ända sedan det bildades. Utifrån responsen har Liftis trafikering och verksamhet förbättrats.

Det ökade antalet passagerare har också fört med sig utmaningar, eftersom bussarnas färd blir långsammare och de tidvis är fullsatta.

– Under år 2023 inrättades linje 12 som går från Västerängen till centrum. Linjen inrättades för att underlätta passagerarträngseln på områdena Västerängen, Forskärr och Skogsberget, berättar Killinen.

Efter förnyelsen har Lifti nu totalt 17 linjer, utöver vilka 6 servicebussar trafikerar Vasaområdet.

Förra året genomfördes också ett pilotförsök med evenemangsbiljetter. Till evenemangsbiljetten hör inträde till Vaasan Sports ligamatch och kollektivtrafikresan.

– Försöket har varit lyckat och försäljningen av evenemangsbiljetter fortsätter också i framtiden, berättare kollektivtrafiksakkunnig Anastassia Backlund.