Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Lillkyros nya vandringsled för barn erbjuder aktiviteter för hela familjen

Publicerad: 5.7.2023

Uppdaterad: 10.8.2023

Vandringsleden för barn i Lillkyro är en vandringsled för hela familjen och erbjuder intressant sysselsättning även för familjens minsta. Vandringsleden blev färdig i slutet av våren 2023.

Vandringslederna i Lillkyro har man utvecklat under flera år och idén om en ny vandringsled för barn kom år 2021. Den nya leden är 2,1 km lång och går längs med Palolampis och Palanusenkallios vandringsleder.

– Den lokala Lions-föreningen anlitade en ung skogsingenjörsstuderande, Hanna Härö, som gjorde ett omfattande grundläggande arbete. Vidare frågade vi familjedagvårdarna och barnen i området om de ville delta i planeringen, eftersom de använder vandringsleden dagligen, berättar Helena Alanen som är utvecklingsplanerare för Lillkyro områdesservice.

Längs vandringsleden finns 12 infotavlor och olika verksamhetspunkter och med hjälp av dem kan barnen bekanta sig med områdets natur och djur. Infotavlornas innehåll har planerats enligt årstid och i arbetet har deltagit elever i årskurserna 3 och 4 vid Tervajoen koulu.

– På vandringsleden finns också ett fågeltorn och ett vindskydd. Nära vindskyddet finns en infotavla och med hjälp av dess QR-kod hittar du korta sagor som sedan kan läsas vid vindskyddet då man äter sin vägkost.

Det inledande planeringsarbetet och talkoarbetet med vandringslederna har förverkligats med bidrag av föreningen Leader Yhyres i Kyroland under tiden för utvecklingsprojekten Patikkareitit kuntoon och Matkailupalvelut maaliin.

Vid vandringsledens startpunkt kan man även med telefonen läsa QR-koden som öppnar lägesdataapplikationen. Webbsidan om vandringslederna i Lillkyro finns för närvarande tillgänglig bara på finska.  Svenskspråkiga sidor publiceras på hösten.

Frivilliga i alla åldrar

Vandringsleden för barn genomfördes med Lillkyrobornas talkoanda samt markägarens positiva inställning till den nya leden.

– I arbetet som gjorts för barnens vandringsled har det redan från början deltagit frivilliga i alla åldrar, från ung till gammal. Till exempel vandringsledens infotavlor har hängts upp med hjälp av frivilliga under ledning av Hannu Holm, berättar Alanen.

I fortsättningen är det meningen att utveckla olika jippon och händelser för hela familjen.

En gemensam hobby för hela familjen

Minttu-Maria Auranen och hennes döttrar Sanni Auranen och Ninni Leppäaho rör sig aktivt i naturen, varför vandringsleden för barn i näromgivningen var en trevlig nyhet.

– Vi motionerar ofta i skogen och brukar grilla korv vid vindskyddet som finns på rutten. Vandringsleden är lättillgänglig så det är trevligt och lätt att röra sig där med barnen, berättar Minttu-Maria Auranen.

Och vandringsleden är trevlig för familjen också därför att det längs leden finns infotavlor med olika aktiviteter som upprätthåller barnens intresse under hela färden. Vandringsleden har även utmärkts med röda pilar till infotavlorna, så att barnen själva kan följa med hur leden fortsätter.

– Min favorit på vandringsleden är lyckostenarna i början av leden som man får ta med sig och att fynda skatter, berättar Sanni som har orientering som hobby.

– Jag gillar att lyssna på ljuden i naturen, säger storasyster Ninni.