Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Unescos världsarv
Maria Veitola söker världens lyckilgaste

Vasa söker världens lyckligaste människa

Är du den lyckligaste i världen? Delta senast den 23 maj!

Vasa siktar på att bli den lyckligaste platsen i världens lyckligaste land.  Som en del av resan söker vi tillsammans med redaktör Maria Veitola den lyckligaste människan i Vasaregionen redan nu – och utlyser modigt hen till världens lyckligaste människa på Strömsö den 2 oktober.

Kännetecken för en lycklig människa

Den som vi söker är en myndig person i Vasaregionen som har en medfödd eller inlärd förmåga att uppleva känslor av nöjdhet, betydelsefullhet och lycka och som med positivt sinne tar emot det som livet bjuder och som också sprider god energi runt omkring sig.  Eftersom Vasa söker en lycklig person, är vi också intresserade av hur hens lycka påverkas av att hen bor i Vasaregionen.

Vasa söker världens lyckligaste

Maria & världens lyckligaste – en videoserie

I sin egen tv-serie Yökylässä bekantar sig redaktör Maria Veitola med offentliga personer, men den här gången packar hon väskan inför ett Vasa-besök. Maria kommer nämligen att besöka de tre lyckligaste människorna och bekanta sig med deras liv och vardag. Och givetvis också vilken hemligheten bakom deras lycka är.

Av de tre lyckliga människors berättelser kommer att produceras en videoserie, Maria & maailman onnellisimmat (Maria & världens lyckligaste), som släpps i september 2021. Utgående från dessa personporträttavsnitt kan finländarna rösta fram sin egen favorit till den lyckligaste människan i världen.

Tveka inte att söka för din egen eller en kompis del
Bekanta dig med reglerna här

Vad följer härnäst? Så här fortsätter det:

 1. När ansökningstiden är slut, öppnar vår jury svaren och kallar en del av sökandena till (video)intervju.
 2. Juryn väljer till slutrakan tre lyckokandidater som ur flera synvinklar representerar Vasaidentiteten och -livet. Om dem görs i augusti personporträtt i videoform tillsammans med Maria Veitola. Personporträtten utarbetas till en videoserie i tre avsnitt under namnet Maria & maailman onnellisimmat.
 3. Maria & maailman onnellisimmat publiceras på Vasa stads webbplats i september 2021. Utgående från avsnitten kan publiken rösta på sin kandidat till världens lyckligaste människa.
 4. Sökprojektet för världens lyckligaste människa kulminerar i en lyckokväll den 2 oktober på Strömsö i Vasa, då vinnaren av publikomröstningen avslöjas och blomsterhyllas som världens lyckligaste människa. Som pris får världens lyckligaste människa gratis nyttjanderätt till Vasas kultur- och idrottstjänster för resten av sitt liv, vilket förhoppningsvis ökar hens lycka ytterligare.

PS. I slutändan är det egalt vem som är lyckligast, bara så många som möjligt är så lyckliga som möjligt. Det satsar Vasa på nu och i framtiden.

Jag anmäler mig själv som världens lyckligaste människa

Medelliten lyckoenkät om dig

Här börjar äventyret. Svara på lyckoenkäten och anmäl dig som sökande till uttagningen för världens lyckligaste människa! (Välj den siffra som bäst motsvarar din egen erfarenhet.)
 • Olycklig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lycklig
 • 1 = just nu / 2 = under den senaste tiden / 3 = åtminstone under ett år / 4 = under flera år
 • Pessimistisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Optimistisk
 • I sämre riktning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I bättre riktning
 • Bara litet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Väldigt mycket
 • Jag är missnöjd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag är nöjd
 • Bakgrundsuppgifter:

Jag anmäler någon jag känner som världens lyckligaste människa

Medelliten lyckoenkät om din bekant

Här börjar det. Svara på lyckoenkäten och anmäl en person som du känner som sökande till uttagningen för världens lyckligaste människa. (Bedöm personen som du anmäler på skalan 1–10.)
 • Olycklig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lycklig
 • 1 = just nu / 2 = under den senaste tiden / 3 = åtminstone under ett år / 4 = under flera år
 • Pessimistisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Optimistisk
 • Bara litet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Väldigt mycket
 • Hen är missnöjd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hen är nöjd
 • Bakgrundsuppgifter:

Närmare information om sökprocessen och bakgrund

Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK ordnar en maknadsföringskommunikationskampanj, där världens lyckligaste människa söks bland invånarna i Vasaregionen.  Ansökningstiden börjar 5.5.2021.  Ansökningstiden avslutas 23.5.2021. Vem som valts till världens lyckligaste människa avslöjas 2.10.2021 vid en lyckokväll som ordnas på Strömsö i Vasa eller på alternativ plats.

Regler

Vem kan söka?

En person som bor i Vasa eller Vasaregionen (Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm och Vörå) och som har fyllt 18 år kan ansöka om att få delta.  Kampanjen genomförs huvudsakligen på finska och därför är det nödvändigt att ha minst goda kunskaper i finska.

Förutom genom personlig anmälan kan man komma med anmäld, eller ”angiven”, av någon annan.  I dessa fall utreds och säkerställs separat den anmälda personens villighet att delta i ansökningsprocessen och givetvis uppställs ingen offentligt som kandidat till världens lyckligaste människa.

Vad förbinder man sig till genom att anmäla sig? 

Anmälan till sökprojektet för världens lyckligaste människa är ännu inte slutligt bindande.  Arrangören diskuterar, förhandlar och kommer överens om detaljerna personligen med de personer som anmält sig eller som blivit anmälda och vilka övervägs bli valda till finalister (3 st.).

Hur väljs de tre lyckokandidaterna? 

Vasas interna jury avgör sitt val på basis av svaren i lyckoenkäten och individuella intervjuer, och beaktar vid valet av de tre finalisterna även Vasas kommunikations- och marknadsföringsbehov,  det vill säga, vi söker tre lyckokandidater som representerar Vasaregionens invånare ur flera olika synvinklar och som också annars är speciellt lämpliga att representera Vasaregionen i marknadsföringskommunikationen.

 

Vad förbinder sig lyckokandidaten till?

Om du blir vald till finaltrion, ingår arrangören ett avtal med dig.  Du kan givetvis påverka avtalets innehåll, men det är viktigt för dig att veta i princip vad det innebär att gå med på att bli finalist:

 1. Medverkan i personporträttsvideon i Maria & maailman onnellisimmat-serien som publiceras på Vasas kanaler i sociala medier. Den spelas in i augusti 2021 i form av en intervju som görs av Maria Veitola vid en tidpunkt som överenskoms närmare.
 2. Medverkan i en omröstning, där den finländska publiken får rösta på världens lyckligaste människa bland Vasas lyckokandidater.
 3. Medverkan vid lyckokvällen på Strömsö i Vasa (eller på alternativ plats) 2.10.2021, där resultatet av omröstningen om världens lyckligaste människa offentliggörs.
 4. Medverkan och att fungera som representant för Vasaregionen i ett kommunikationssamarbete, som ansluter sig till de ovan nämnda punkterna, men också till tiden efter lyckokvällen i den mån som överenskoms separat.

Hur väljs världens lyckligaste människa?

Världens lyckligaste människa väljs genom en landsomfattande publikomröstning, där människorna får ge sin röst på basis av avsnitten i Maria & maailman onnellisimmat-personporträttsserien.  Seriens avsnitt spelas in med de tre lyckokandidaterna i augusti 2021 och publiceras på webben (varldenslyckligastestad.fi) i september.  Omröstningstiden börjar då avsnitten publicerats och fortgår till 2.10, då världens lyckligaste människa offentliggörs vid lyckokvällen på Strömsö.

Vad förbinder sig den som valts till världens lyckligaste människa till?

Om du genom publikomröstningen blir vald till världens lyckligaste människa, ska du under resten av år 2021 stå till förfogande som Vasaregionens PR-person vid tillställningar och sammanhang som överenskoms med arrangören.

Vad kan du få ut av det här?

Det lönar sig inte alls att gå med i det här äventyret i hopp om pengar: för deltagandet i ansökningsprocessen för världens lyckligaste människa betalas ingenting.  Däremot kan du få möjlighet att söka upplysta svar på lyckomysteriet och att medvetandegöra finländarna om Vasaidentiteten.  Dessutom kan du få besök av Maria Veitola som gör ett personporträtt av dig.  Om den här tanken väcker din nyfikenhet och känns inspirerande, är du kanske den person vi söker.

Arrangören ersätter de tre lyckofinalisterna för eventuella nödvändiga och direkta kostnader som deltagandet medför.  Den som valts till världens lyckligaste människa får som pris nyttjanderätt till Vasas kultur- och idrottstjänster under resten av sitt liv.

Det var det så här långt. Ansök om deltagande.

Vasa stad dataskydd

Vasa vill bli världens lyckligaste stad

Resultat från lyckoenkäten 2020

Undersökningen genomfördes som en nätenkät som var öppen för alla 6–20.12.2020. Enkäten besvarades av 478 Vasabor i alla åldersgrupper.

Bekanta dig med undersökningsresultaten!
Onnellisuustutkija Markku Ojanen

Lyckoforskare – Markku Ojanen

Markku Ojanen är en meriterad forskare i lycka. Han är professor emeritus i psykologi vid Tammerfors universitet.
Markku har skrivit 37 st. böcker i ämnet, så han har en gedigen uppfattning och kunskap om vad som gör människan lycklig och varför och hur det lönar sig att satsa på den egna lyckan.

I slutet av januari höll Markku Ojanen en föreläsning om lycka för Vasaborna:

Markku Ojanen har omarbetat Eino Leinos dikt “Laulu onnesta” (sång om lycka), eftersom diktens originalversion var alltför dyster. Ojanens positivare alternativ till den berömda dikten lyder så här:

Den lyckan har, han noga gömme den.
Har han en skatt han värne, dölje den
och vare lycklig med sin lyckas lott
och rik med all den glädje som han fått.
Ej lyckan tål att ses på mänskors stig,
den lycklig är, han gömme,
dölje sig och leve okänd stilla, stilla blott
och glädje sig av lyckan som han fått.

Ta vara på tipsen

I lyckoenkäten bad vi Vasaborna att ge sina tips på vad man kan göra om man känner sig deppig. Här kommer alltså äkta tips från Vasa som du kan använda när du behöver piggas upp eller också i förebyggande syfte för egen eller andras glädje.

Vapaudenpatsas

Använd servicen

Hämta en picknikmatsäck från ett närliggande bageri och avnjut i parken.
Låna en ljudbok från biblioteket och lyssna på den på pickniken.

Kättely

Gör något bra för någon annan

Ring upp en vän och fråga hur hen mår. Lyssna och var där för hen.
Le mot dem som du möter.

Sydän

Ta hand om dig själv

Njut av den friska luften ja motionera samtidigt – kliv uppför motionstrappan i Gerby eller på Öjberget.