Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Unescos världsarv
Vasa världens lyckligaste stad

Vi ska göra Vasa till världens lyckligaste stad

Välkommen med på resan

Enligt FN:s lyckorapport är Finland igen världens lyckligaste land. Vasa har däremot satt som sitt mål att vara världens lyckligaste stad i världens lyckligaste land.

Vi har ju redan nu Unescos maritima världsarvslandskap, ett stadscentrum som sjuder av liv, mångsidiga hobbymöjligheter, utmärkta jobbmöjligheter, omfattande service och naturligtvis världens bästa invånare.  Inramningen är alltså i skick.

På vägen mot att bli världens lyckligaste stad vill vi naturligtvis mäta hur lyckan utvecklas. I slutet av 2020 bad vi Vasaborna att svara på en enkät om lycka och du kan bekanta dig med resultaten nedan*. Enligt enkäten är Vasaborna förvånansvärt lyckliga till och med mitt under coronapandemin. Lyckoprofessor Markku Ojanen coachar Vasa på vägen mot lycka och har analyserat enkätsvaren.

– Vasaborna är en aning lyckligare än deltagarna i mina tidigare undersökningar. Medeltalen i olika sampel har i allmänhet varierat mellan 68 och 70. Dessutom säger största delen av Vasaborna att de tror att livet kommer att återgå till hur det var tidigare (28 %) eller nästan till hur det var tidigare (55 %) efter coronatiden, säger Markku Ojanen.

Lyckoenkät

Undersökningen genomfördes som en nätenkät som var öppen för alla 6–20.12.2020. Enkäten besvarades av 478 Vasabor i alla åldersgrupper.

Bekanta dig med undersökningsresultaten!
Onnellisuustutkija Markku Ojanen

Lyckoforskare – Markku Ojanen

Markku Ojanen är en meriterad forskare i lycka. Han är professor emeritus i psykologi vid Tammerfors universitet.
Markku har skrivit 37 st. böcker i ämnet, så han har en gedigen uppfattning och kunskap om vad som gör människan lycklig och varför och hur det lönar sig att satsa på den egna lyckan.

I slutet av januari höll Markku Ojanen en föreläsning om lycka för Vasaborna:

Markku Ojanen har omarbetat Eino Leinos dikt “Laulu onnesta” (sång om lycka), eftersom diktens originalversion var alltför dyster. Ojanens positivare alternativ till den berömda dikten lyder så här:

Den lyckan har, han noga gömme den.
Har han en skatt han värne, dölje den
och vare lycklig med sin lyckas lott
och rik med all den glädje som han fått.
Ej lyckan tål att ses på mänskors stig,
den lycklig är, han gömme,
dölje sig och leve okänd stilla, stilla blott
och glädje sig av lyckan som han fått.

Ta vara på tipsen

I lyckoenkäten bad vi Vasaborna att ge sina tips på vad man kan göra om man känner sig deppig. Här kommer alltså äkta tips från Vasa som du kan använda när du behöver piggas upp eller också i förebyggande syfte för egen eller andras glädje.

Vapaudenpatsas

Använd servicen

I era svar berättade ni att i synnerhet kulturtjänsterna gör er glad.

Kättely

Gör något bra för någon annan

I era svar berättade ni att ni blir glada av att träffa vänner, släktingar, kompisar och familjen.

Sydän

Ta hand om dig själv

”Jag sätter på musik på hög volym och dansar. Det funkar alltid.”

HehkulamppuGe ett eget lyckotips!

Alla har sitt eget sätt att skapa välmående och tillfredsställelse som leder till upplevelser av lycka. Vilket är ditt tips till andra? Dela med dig ditt tips så får andra också glädje av det. Genom att sända ett tips, godkänner du att förnamnet används i samband med publiceringen av tipset.

Mitt eget lyckotips