Förbigå menyn
lekplats

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Man underhåller flitigt lekparker och grönområden i Vasa denna sommar

Publicerad: 27.4.2022

Uppdaterad: 29.4.2022

Det är klart vilka utvecklingsobjekt som blir de största för kommunteknikens grönområdesteamet i sommar. Under sommaren underhåller man lekplatser och grönområden i bl.a. Korsnäståget, Brändö och Dragnäsbäck, utvidgar begravningsplatsen för smådjur, samt snyggar upp grönområdena längs Storvikens och Kråknäsgrunds strandlinjer. Dessutom börjar man planeringen av grönområdena vid Alskatvägen åt Dragnäsbäckhållet, samt färdigställer ytorna och belysningen i Korsnästågets nya hundpark.

Man satsar speciellt mycket på underhållningen av Korsnästågets grönområden som en del av förortsutvecklingsprogrammet i Korsnäståget, som får betydande understöd från miljöministeriets förortsprogram 2020-2022. Bland lekplatserna rustar man upp Ripgatans lekplats och färdigställer den på Lillpigsgatan.

– Det allmänna intrycket vid Ripgatans lekplats ska förbättras och parken ska byggas om för att bättre passa mindre barn. På Lillpigsgatan ska växtunderlaget och planteringarna förnyas, samt fallgrus läggas och ytorna och belysningen göras klart, berättar grönområdesteamets skogschef Timo Jousmäki.

Även vid Korsnästågets hundpark som öppnades i december, ska belysningen, parkens ytor och randområden färdigställas.

– Invånarna i Korsnäståget har deltagit flitigt i planeringen av förortsprogrammets utvecklingsåtgärder bl.a. genom enkäter, som fått nästan 900 svar. På basis av invånarengagemanget utarbetas riktlinjerna för vidareutvecklingen av Korsnäståget och som främsta åtgärd är utvecklingen av boendet i området, berättar bostadschef Jonas Nylén.

Andra centrala utvecklingsobjekt för grönområdesteamet är  bl.a. begravningsplatsen för smådjur, som kommer att få mer kapacitet i 40 år framåt, Kråknäsgrunds och angränsande Storvikens strandlinjer snyggas upp samt utkiksterassen vid Gerbyberget byggs. Man börjar även planeringen av ängsområden bredvid Alskatsvägen.

– Fler ängar önskas ofta och de har även en viktig roll vad gäller trivseln i stadsmiljön, utöver miljöns variation. De skapar välmående för oss människor och en livsmiljö för insekterna, konstaterar Jousmäki.

Grönområdesteamets största investeringsobjekt för år 2022

 • Färdigställa Lillpigsgatans lekplatsLekplatsens växtunderlag, planteringar, fallgrus, ytor och belysningen färdigställs. Objektet är en del av Korsnästågets förortsutvecklingsprogram 2020-2022 till vilket staden får ARAs stöd 35 % för åtgärder som stöder förortsutvecklingen. Lekplatsens invigningsfest hålls i slutet av maj 2022.
 • Iståndsättning av belysning, ytor och randområden vid hundparken i KorsnästågetObjektet är en del av Korsnästågets förortsutvecklingsprogram 2020-2022 till vilket staden får ARAs stöd 35 % för åtgärder som stöder förortsutvecklingen.
 • Upprustning av Ripgatans lekplatsLekplatsens allmänna intryck förbättras och parken byggs om för att bättre passa mindre barn. Objektet hör till Korsnästågets förortsutvecklingsprogram 2020-2022 till vilket staden får ARAs stöd 35 % för åtgärder som stöder förortsutvecklingen.
 • Underhåll av vattenmotiven i Björkparken, Setterbergsparken, på Brändö torg samt Umeå vänortsparkTätning av vattenmotiven och reparationsarbeten samt sanering av pumpmaskineriet för att undvika funktionsuppehåll.
 • Underhåll och staketbygge vid Idrottsgatans lekplats på BrändöMan bygger staket runt parken på grund av den livligt trafikerade Alskatvägen.
 • Planering och anläggning av ängsområden vid Alskatvägen i Dragnäsbäck
 • Färdigställning av begravningsplatsen för smådjur samt planteringar därDet har ifjol gjorts en utvidgning av begravningsplatsen för smådjur invid kanalen i Liselund i Gamla Vasa samt före detta Strandlandsvägen, vilket gör att man får mer kapacitet för 40 år framåt.
 • Grönområden längs stranden i Kråknäsgrund och angränsande Storviken snyggas upp 
 • Utveckling av yttre farleder och saneringar vid Kolkki-Älvstrandsväg, Alkula, Vattviken och Dragnäsbäck
 • Iståndsättning av dammen och pulkabacken på KapellbackenIståndsättning av dammen och strandområdena i mitten av frisbeegolfbanan samt sanering av pulkbacken.
 • Bygget av utkiksterassen vid Gerbyberget
 • Införskaffning och reparation av lekplatsutrustningLekutrustningen, staketen, belysningen och den övriga utrustningen vid Vasas 81 lekplatser är ständigt i behov av reparationer, förnyande och utveckling för att undvika att reparationsskulden blir alltför stor. Man måste kunna säkerställa användningssäkerheten.