Förbigå menyn
I främre delen av bilden ser man grönsaker som växer i en odlingslåda, i bakgrunden sitter en grupp människor vid ett långt trädgårdsbord.

Artikelkategorier: Arkiv

”Människan kan inte leva utan odling!” Lådodling stöder integrationen

Publicerad: 12.9.2022

När man flyttar till ett främmande land möts man av en ny miljö och kultur. Man börjar bygga upp sitt liv från början igen genom att bekanta sig med samhället, språket och olika sätt att göra saker på. Detta kallas för integration. Integrationen sker alltid i växelverkan med samhället. I Vasa beslöt vi oss att pröva, om vi genom stadsodling kan stöda integrationen i det nya hemlandet? Artikeln är skriven av Tiina Reini som är integrationsansvarig för Vasa stads integrationsservice.

I matsalen vid Byacentret Gullmo är stolarna placerade tätt intill varandra eftersom matsalen är nästintill fullsatt av folk. Glada skratt och överraskade utrop hörs i sorlet av samtal.

Samtal förs på finska, arabiska, engelska och swahili. Härifrån började projektet med stadsodling inom det Invånarenergiska Vasa och kvällsevenemanget som består av social samvaro i form av stadsodling vid Byacentret Gullmo i Korsnäståget.

Vi började med att fundera över vad stadsodling egentligen innebär och vad odlarna själva önskar få på sitt matbord. En del av önskemålen var så exotiska att man inte kunde genomföra dem på grund av tillgången på frö eller skillnaderna i tillväxtförhållandena. Alla hittade trots allt hela lådan full av saker att odla – grönsaker, rotfrukter och örter – med händerna i jorden!

Som önskemål och erfarenhet bland integrationsservicens klienter lyftes ”Mer odlingsplats!” fram. ”Vi skulle vilja odla mer än vad vi nu har möjlighet till! Människan kan inte leva utan odling!”. Av de klienter som har deltagit i stadsodlingen inom integrationsservicen vill så gott som alla fortsätta med det även i fortsättningen. Det var en glad överraskning att det fanns möjlighet att odla i det nya hemlandet, efter att endast ha bott här ett par veckor från och med våren. Enligt odlarna var det en fantastisk känsla att själv få göra arbetet från grunden och sedan få skörd. Många var bekanta med odling från sitt tidigare hemland, vilket säkert bidrog till att skörden blev så stor. I lådorna odlades det bl.a. sallad, paprika, bönor och tomater.

Arbetet med odlingen har även gett odlarna möjlighet att höra till en gemenskap, göra nya bekantskaper och knyta vänskapsband. Även om det inte fanns ett gemensamt språk, var det trevligt att få se bekanta ansikten och hälsa på andra odlare i samband med att man sköter om sin egen odlingslåda. Det råkade sig dessutom så att en del av de nya bekantskaperna från odlingsträdgården satt i samma klassrum efter sommaren. En odlare berättade att hen hade fått en ny vän efter att ha fört skörd från lådan till sin granne som välkomstpresent.

Odlingsintresset hjälpte också att gestalta den nya hemstaden. Man blev bekant med staden under varma sommardagar då man skulle vattna odlingen i Korsnäståget och cyklade dit från andra sidan staden. Man gjorde även samarbete och de som bor i Korsnäståget hjälpte dem som hade längre väg att hålla ogräset borta och jorden fuktig.

Erfarenheterna av stadsodlingen som integrationsfrämjande metod motsvarade våra förhoppningar och förväntningar. Att jobba utomhus stärker det egna välbefinnandet och ger både kropp och sinne stimulans. Odlingsverksamheten är en bra motvikt till den stress som Integrationen sker i samspel, alla möten är viktiga och vi behöver alla få meningsfullt innehåll i våra liv och saker som bringar oss glädje. Det gamla kinesiska ordspråket lyder, om du vill vara lycklig för evigt – bli trädgårdsmästare! Invånarnas lycka hör till de främsta målen i vår hemstad.

Nu är det dags att njuta av skörden och Byacentret Gullmo fylls åter av glädje och skratt då vi får fira skördefest!

Odlingslådor av trä, i vilka det växer zucchini, sallad och andra grönsaker.

P.S. I Vasa hittar du också lyckans äng, som är fylld av ängsblommor som skänker oss glädje.