Förbigå menyn
Grönsaker i odlingslåda.

Odlingslådträdgården i Korsnäståget

I detta försök som ingår i projektet Invånarenergiska Vasa genomförs en odlingslådträdgård i Korsnäståget, vilket hade önskats av invånarna. Trädgården främjar cirkulär ekonomi, och genom försöket stöds invandrarnas integration samt den sociala gemenskapen i området. Verksamheten utvecklas tillsammans med invånarna, de lokala föreningarna samt kommunernas avfallshanteringsföretag Stormossen.

I en tidigare enkät, som gällde förortsutvecklingsprogrammet i Korsnäståget, hade invånarna önskat sig odlingslådor till Korsnäståget. Det av miljöministeriet finansierade projektet Invånarenergiska Vasa grep sig an idén genom att göra ett pilotförsök med en odlingslådträdgård på gården till Byacentret Gullmo i Korsnäståget, vilket stärker ett hållbart stadsliv. Försöket för samman det mångkulturella Vasas invånare genom att erbjuda odlingslådor till kunderna vid stadens integrationsservice samt till andra invånare i närområdet. Vid genomförandet beaktas språklig tillgänglighet genom att tolkning ordnas för dem som behöver det. Även för dem som odlar första gången är det möjligt att prova på att odla grönsaker, örter och blommor, eftersom det ordnas odlingsutbildning och gemensamma evenemang för att stödja hobbyodlandet.

Med i försöket är Ab Stormossen Oy, Vasa Settlementförening, föreningarna Vaasan 4H-yhdistys, Etelä-Sudan ja SudanSawa yhdistys ry, Vaasan Somalinaisten tuki ry samt Vasa stads integrationsservice och grönområdesenhet.

Näringsämnena cirkulerar från bioavfallet till bordet

Kommunernas avfallshanteringsföretag Stormossen sponsorerar mullen i odlingslådorna, vilken har producerats genom att bioavfallet från vasabornas hushåll och matbutikerna har komposterats. På detta sätt återgår näringsämnena i det bortslängda bioavfallet till cirkulationen och odlingsväxterna växer livskraftiga i den näringsrika och närproducerade mullen. För deltagarna i försöket ordnas handledning i hur var och en kan främja en hållbar cirkulär ekonomi genom att återvinna på rätt sätt. Odlingslådträdgården blir en grön oas i Korsnäståget, där utöver invånarna också pollinerarna trivs.

Vill du odla i odlingslådträdgården? Kontakta Byacentret Gullmo!

Evenemang

2023

Ti 25.4.2023 kl. 17:00-19:00 Informationssession, Byacentret Gullmo, Vanhan Vaasan katu 8

Ti 2.5.2023 kl. 17:00-19:00 Odlingsutbildning I, Byacentret Gullmo, Vanhan Vaasan katu 8

Ti 9.5.2023 kl. 17:00-19:00 Mull talko, Byacentret Gullmo, Vanhan Vaasan katu 8

Ti 23.5.2023 kl. 17:00-19:00 Odlingsutbildning II: plantering, Byacentret Gullmo, Vanhan Vaasan katu 8

2022

To 7.4.2022 kl. 17:00-19:00 En kväll om social samvaro i form av stadsodling, Byacentret Gullmo

Ti 3.5.2022 kl. 17:00-19:00 Odlingsutbildning I, Byacentret Gullmo

Ti 24.5.2022 kl. 17:00-19:00 Odlingsutbildning II, Byacentret Gullmo

Ons 24.8.2022 kl 17:00-18:30 Skördefest, Byacentret Gullmo

Ta kontakt