Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Motionsspåren får en ny och energieffektiv belysning

Publicerad: 23.9.2021

I Vasa förnyas belysningen på nio motionsspår. De gamla energislukarna ersätts med LED-armaturer som även utrustas med rörelse- och snödetektorer samt besökarräknare. Målet är att åstadkomma en bra, trygg och energieffektiv belysning längs motionsspåren.

Under åren 2021 och 2022 förnyas belysningen på nio motionsspår i Vasa: i Vapenbrödrabyn, Roparnäs, Merikart, Skogsberget, Korsnäståget, Sunnanvik, Vasklot, Öjberget och Saarenpää i Lillkyro.

Förberedande arbeten har redan inletts och de egentliga installationerna påbörjas mot slutet av september. I år förnyas belysningen i Vapenbrödrabyn, Merikart, Korsnäståget, Sunnanvik och Vasklot.

De nuvarande högeffektiva och oekonomiska kvicksilverlamporna och högtrycksnatriumlamporna längs motionsspåren ersätts med energieffektiva LED-armaturer. Totalt byts 793 armaturer ut.

– Det här är en av idrottssektorns deletapper på vår resa mot ett koldioxidneutralt Vasa. De nya armaturerna betalar sig själva genom energibesparingar. Vi får en bra och trygg belysning på motionsspåren som också minskar mängden ljusföroreningar och förlänger armaturernas livslängd, säger Mika Lehtonen, chef för idrottsverksamheten.

Rörelsedetektorerna justerar belysningen alltefter användning

Utöver LED-tekniken ger även rörelse- och snödetektorerna i armaturerna upphov till energibesparingar.

– Om ingen rör sig på motionsspåret dämpas belysningen till 10 procent. När armaturerna observerar en rörelse, ökar ljusstyrkan till 80 procent och minskar igen efter en viss programmerad tid (exempelvis 30–60 minuter) om inga rörelser observeras, förklarar eltekniker Harri Heino.

Den nuvarande belysningen på motionsspåren är klockstyrd, med andra ord lyser armaturerna med full effekt kl. 7–21, oavsett om någon rör sig på spåret eller inte.

Snödetektorerna i de nya armaturerna effektiverar belysningen om det inte finns snö på motionsspåret. Om det finns snö, kan belysningens högsta nivå sänkas.

– Snön kan återkasta upp till 98 procent av ljuset som träffar den. Därmed förbättrar snödetektorerna både belysningens kvalitet och säkerheten. Belysningen kan även slås på och av på distans, alltefter snösituationen, säger Heino.

Besökarräknarna underlättar planering av underhåll

Motionsspåren utrustas även med besökarräknare som visar spårens och skidspårens faktiska användningsgrad. Det underlättar även planeringen av investeringar och underhållet av motionsspåren.

Det har reserverats totalt cirka 80 000 euro för förnyandet av belysningen i idrottsservicens budget. Armaturerna längs motionsspåren och deras styrsystem förnyas i samarbete mellan Vasa stads Kommunteknik och Idrottsservice.

Efter att arbetena har slutförts genomförs det en enkät om hur Vasaborna upplever den nya belysningen.