Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Österbottens statyer och minnesmärken finns med i kartapplikation

Publicerad: 22.2.2023

I den nya applikationen presenteras Österbottens statyer och minnesmärken kommunvis. I nuläget innehåller den statyer och minnesmärken i Vasa, Laihela och Kaskö. Den nuvarande, mer omfattande applikationen ersätter den förra applikationen som lanserades 2019.

Sammanlagt har cirka 190 statyer, minnesmärken och konstverk i Vasa. Laihela och Kaskö samlats i applikationen. Under de kommande fyra åren läggs objekt i alla kommuner i Österbotten till i applikationen.  Information om statyerna och minnesmärkena samlas in i samarbete med kulturaktörer och hembygdsaktivister i kommunerna. Den förra applikationsversionen innehöll bara statyer och minnesmärken i Vasaregionen.

Syftet med den tvåspråkiga applikationen är att sammanställa informationen om Österbottens statyer och minnesmärken på ett ställe. Det är alltså enkelt att hitta statyernas platser och en kort historik om dem i kartapplikationen.

–Applikationen kompletteras kontinuerligt då det kommer nya objekt och vi får mer information om dem. Vi tar gärna emot förslag och tips från allmänheten i anslutning till applikationen, säger regionkonstamanuens Silvia Rinne.

Applikationen har tagits fram i samarbete med Österbottens museum som hör till Vasa stads museer och Aimo Nyberg. Den pensionerade bildkonstlektorn Aimo Nyberg har sammanställt objekten i Vasa och bilder på dem i applikationen. Objekten i Laihela och Kaskö har sammanställts av Österbottens museum. För genomförandet av applikationen ansvarar Vasa stads lägesdataservice.

Länk till applikationen: https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/StatyeriOsterbotten/

Kontaktpersoner

regionkonstamanuens Silvia Rinne, (silvia.rinne@vaasa.fi), Vasa stads museer

landskapsmuseiforskare Kaj Höglund, (kaj.hoglund@vaasa.fi), Österbottens museum

lägesdatasakkunnig Eveliina Toivola, (eveliina.toivola@vaasa.fi), Vasa stad