Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Övergivna cyklar samlas återigen in på centrumområdet

Publicerad: 23.9.2022

Övergivna cyklar i Vasa centrum städas återigen bort från gatubilden i syfte att öka trivseln i staden. Förra gången samlades övergivna cyklar och så kallade skrotcyklar in våren 2021. Därefter har ytterligare cirka 40 cyklar övergivits i centrum.

De övergivna cyklarna markeras med svart-gul tejp. Enheten för gatuunderhåll samlar in och flyttar bort de markerade cyklarna från och med 1.10, om ägaren eller innehavaren inte har hämtat sin cykel före det.

Cyklarna förs till stadens upplag. Om upplagsflyttningen fattas ett skriftligt beslut i vilket omprövning får begäras. Cyklarna flyttas med stöd av lagen om flyttning av fordon. För mer information, kontakta Parkeringsövervakningen.