Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

På beredskapsdagen 7.2 ordnas 72 timmar-utbildningar och sandningsgrus kan hämtas

Publicerad: 5.2.2024

Den nationella beredskapsdagen firas 7.2. Kom till huvudbiblioteket den dagen för att höra mer om beredskap, eller hämta sandningsgrus på gamla busstationens parkering 5–7.2.

Under perioden 5–7.2 kan du hämta sandningsgrus på gamla busstationens parkering på Smedsbyvägen 1.

− Du kan hämta små mängder grus för eget bruk i ett eget kärl, inte med släpkärra. Genom att sanda platser som är hala förhindrar vi fallolyckor. Idén att dela ut sand kom från en privatperson i Vasa och vi tyckte att idén var väldigt bra, säger stadens tf. beredskaps- och säkerhetschef Päivi Saukkoranta.

72 timmar-utbildningar om hushållens beredskap 7.2

Kom till huvudbiblioteket för att höra mer om hushållens beredskap.

− I hemmen borde man förbereda sig på att klara sig på egen hand i minst 72 timmar vid en störningssituation. Bland annat ett längre strömavbrott kan orsaka en situation när samhällets tjänster störs eller rentav avbryts. Varje hem borde därför ha ett reservförråd, säger Saukkoranta.

Utbildningarna i huvudbibliotekets Dramasal 7.2:  

Kl. 10.00 72 timmar-utbildningen på svenska

Kl. 12.00 72 timmar-utbildningen på finska

Kl. 18.00 72 timmar-utbildningen på finska och svenska

Man behöver inte anmäla sig till utbildningarna i förväg.

 

Här finns också information om beredskap: www.vaasa.fi/sv/hushallens-beredskap