Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Sommargågatan på Hovrättsesplanaden öppnas igen

Publicerad: 2.6.2022

Gågatan på Hovrättsesplanaden förlängs igen till gatuavsnittet mellan Kyrkoesplanaden och Rådhusgatan under perioden 8.6−30.9. Gågatan som förverkligades första gången i förfjol fick mycket positiv respons av invånarna men också av företagarna och kunderna i området.

Sommargågatan kommer liksom i fjol att ha bland annat en ståtlig portkonstruktion och blomplanteringar. Det är dessutom meningen att restaurangernas terrasser ska vara större än vanligt. I området kommer även att finnas sittplatser samt sex stora svarta krukor som det planteras sommarblommor i och som samtidigt fungerar som trafikdelare.

Gågatan medför även ändringar i trafikarrangemangen. Hovrättsesplanadens norra sida stängs för genomfartstrafik på avsnittet mellan Rådhusgatan och Kyrkoesplanaden. Trafikljusen är ur bruk och det övergångsställe som går över Rådhusgatan märks ut så att det har samma bredd som sommargågatan.

Service och körning till tomterna sker från Kyrkoesplanadens sida. I området försvinner tillfälligt åtta avgiftsbelagda samt några tidsbegränsade parkeringsplatser. På södra sidan av esplanaden reserveras det vänstra körfältet för tidsbegränsad parkering och distributionsbilar. På så sätt behålls antalet parkeringsplatser och är gratis under sommaren.

De busslinjer som går från Rådhusgatan till Kyrkoesplanaden leds via Sandögatan. Busshållplatsen på Hovrättsesplanaden tas ur bruk under sommaren.

Målet är att Vasas promenadcentrum under de kommande åren ska utvidgas permanent. Först blir avsnittet mellan Storalånggatan och järnvägsstationen klart, och arbetena med att utvidga avsnittet pågår som bäst.

Den övergripande planen för Vasas promenadcentrum gäller hela Hovrättsesplanaden, omgivningen kring torget samt delvis även brandgatorna och andra centrala gatuområden i affärscentrumet.