Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Arbetet med att expandera promenadcentrum inleds på avsnittet mellan Storalånggatan och järnvägsstationen

Publicerad: 28.3.2022

Expanderingsarbetet i Vasa promenadcentrum inleds på Hovrättsesplanaden på avsnittet mellan Storalånggatan och järnvägsstationen. Arbetet inleds i början av april och pågår ända fram till november. Under arbetet gäller tillfälliga trafikarrangemang på området och bilister ombeds att åka runt byggarbetsplatsområdet i mån av möjlighet.

Gatuarbetet inleds i korsningen mellan Storalånggatan och Hovrättsesplanaden och framskrider mot Stationsgatan och järnvägsstationen.

– På området bygger vi bland annat ett gatuuppvärmningssystem och förnyar gamla vattenledningar och dagvattenlinjer. Så länge arbetet pågår förekommer avvikande och växlande trafikarrangemang på området, så vi rekommenderar att man åker runt byggarbetsplatsen i mån av möjlighet. Det blir även färre parkeringsplatser på byggarbetsplatsområdet, men framfart till fastigheternas gård kommer att ordnas, säger byggarbetsplatschef Tommi Korpi.

Syftet med arbetena är att expandera promenadcentrum i enlighet med en tidigare uppgjord plan.

–Taxiplatserna framför gamla Posthuset tas bort och i stället förlängs esplanaden. På norra sidan av Hovrättsesplanaden kommer en ny gång- och cykelväg och fordonstrafiken flyttas i sin helhet till södra sidan av esplanaden. Samtidigt byggs en cirkulationsplats framför stationen, klargör Korpi.

Läs även det tidigare publicerade pressmeddelandet och bekanta dig med den övergripande planen för promenadcentrum.