Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Staden säljer Villa Gerby med tomt – på tomten finns även ny byggrätt

Publicerad: 24.10.2023

Vasa stad säljer Villa Gerby med tomt. Försäljningsobjektet, som är i stadens ägo, omfattar förutom de befintliga skyddade byggnaderna även 500 kvadratmeter våningsyta ny byggrätt för tre nya fristående småhus. Försäljningen inleds i tjänsten huutokaupat.com i november efter att detaljplaneändringen för tomten har vunnit laga kraft.

Villa Gerby är en historiskt värdefull villabyggnad som är belägen alldeles intill Gerby båthamn. Byggnaden har stått tom sedan 2020, då även detaljplaneändringen anhängiggjordes. Stadsfullmäktige godkände den nya detaljplanen 23.10.2023 och den vinner laga kraft efter en besvärstid på 30 dagar.

Föremålet för försäljningen är tomten för Villa Gerby, som omfattar 4 618 m². På tomten finns 500 m² vy byggrätt för tre nya fristående småhus, 160 m² vy byggrätt för en ny ekonomibyggnad samt de befintliga skyddade byggnaderna (Villa Gerby med den nuvarande gårdsbyggnaden, totalt 300 m² vy).

Objektet säljs via auktion som inleds uppskattningsvis 22.11 och upphör 18.12. Det informeras separat om när försäljningen inleds efter att objektet har publicerats i tjänsten huutokaupat.com.