Förbigå menyn
Fem invånar planterar växter på odlingslådträdgården.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadsträdgården i Korsnäståget blir invånarnas gröna oas

Publicerad: 25.5.2022

Uppdaterad: 31.5.2022

Vasa stads mål är att vara klimatneutralt på 2020-talet. Vi förverkligar nu vasabornas idéer om ett mera hållbart stadsliv i projektet Invånarenergiska Vasa. Det första försöket gäller anläggande av en stadsträdgård i Korsnäståget. 

Korsnästågets invånare har önskat odlingslådor till området. Under våren och sommaren genomförs en odlingslådträdgård i Korsnäståget, på gården till Byacentret Gullmo, och detta förstärker ett hållbart stadsliv. Närområdets invånare och kunder vid integrationsservicen bjöds med i odlargruppen. I vår sätter 19 odlare i gång i trädgården.

– Trädgården främjar cirkulär ekonomi, och genom försöket stöds också invandrarnas integration och den sociala gemenskapen i området, berättar planerare Anni Toivanen.

I maj deltar lådodlarna i två utbildningar, och sköter därefter under sommaren sina odlingslådor självständigt. I augusti samlas man för att fira en gemensam skördefest.

Näringsämnena cirkulerar från bioavfall till bordet

Verksamheten utvecklas tillsammans med invånare, lokala föreningar och avfallshanteringsbolaget Stormossen.

Kommunernas avfallshanteringsbolag Ab Stormossen Oy bidrar med mulljorden i odlingslådorna. Den har producerats genom att bioavfallet från vasabornas hushåll och från matbutikerna har komposterats. På detta sätt återgår näringsämnena i det bortslängda bioavfallet till cirkulationen och odlingsväxterna växer livskraftiga i den näringsrika och närproducerade myllan.

– För deltagarna i försöket ordnas handledning i hur var och en kan främja en hållbar cirkulär ekonomi genom att återvinna på rätt sätt. Odlingslådträdgården blir en grön oas i Korsnäståget, där utöver invånarna också pollinerarna trivs, beskriver Toivanen.

I höst koncentrerar man sig på barnens påverkningsmöjligheter

I det av miljöministeriet finansierade projektet Invånarenergiska Vasa står ett försök där målgruppen är barnen i turen i höst.

– Vi utvecklar barnens påverkningsmöjligheter och syftet är att få barnens röst att höras bättre i stadens beslutsfattande om en hållbar utveckling. Försöket planeras ännu och mera information är på kommande närmare hösten, berättar Toivanen.

Städerna och kommunerna har en viktig roll när det gäller att främja grön omställning. På motsvarande sätt intar stadsborna en nyckelställning då det gäller att komma med idéer om hur en hållbar livsstil kan se ut.

Av försöken i projektet Invånarenergiska Vasa samlas det in lärdomar som omvandlas till verksamhetsmodeller för Vasa stad och de kan också kopieras av andra kommuner.