Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Sundom skola fick mer rum inomhus och på gården

Publicerad: 26.1.2024

I anslutning till Sundom skola med årskurserna 1–6 har en tillbyggnad med fyra klassrum blivit färdig. Samtidigt kunde också musikklassen och lärarrummet i skolan förnyas. I samband med renoveringen byttes dessutom byggnadens uppvärmningssystem från olja till energieffektiv jordvärme.

I Sundom skola gläds man över att de länge efterlängtade tilläggslokalerna är färdiga och över att renoveringen avslutats.  Elever och lärare har nu mera rum, när tillbyggnaden i anslutning till den befintliga skolbyggnaden blev färdig.

– Vi fick fyra nya klassrum.  En stor förändring är också att trapporna i skolan med två våningar tidigare fanns på byggnadens utsida, och nu finns trappan till andra våningen inomhus, säger rektor Annika Snickars nöjt.

I skolan finns nu hemklasser för alla undervisningsgrupper och ändamålsenliga lokaler för specialundervisning och musikundervisning.

Eleverna i Sundom skolas klass 3 B Venny Ilmarinen (t.v.) Alexander Koivisto och Alicia Lindh trivs i skolans nya lokaler.

Fyra nya klassrum

Tillbyggnaden, som byggts i den sydvästra delen av den nuvarande skolbyggnaden, är på samma sätt som den övriga skolbyggnaden i två våningar och omfattar 520 m².  I tillbyggnadsdelen finns fyra klassrum, ett rum för specialundervisning, entréhalls- och toalettutrymmen och en trappa som finns inomhus.

Sedan hösten 2019 har lokalbristen i skolan underlättats av separata volymelement med två undervisningslokaler på skolans innergård. Eftersom tillbyggnaden nu blivit färdig kan man avstå från de här barackerna.

– De transporteras bort under januari, och sedan får vi också mera rum på skolans bakgård och till exempel en liten basketplan, berättar Snickars.

Trappan till andra våningen finns nu inomhus.

Energieffektiv jordvärme ersatte oljeuppvärmningen

I byggprojektet ersattes skolans tidigare värmesystem, det vill säga oljeuppvärmning, med energieffektiv jordvärme.

– Att avstå från oljeuppvärmningssystemet är ett steg mot ett klimatneutralt Vasa.  Vi fick finansiering på ca 170 300 euro till det från Finansierings- och utvecklingscentralen (ARA), berättar projektchef Teemu Ranta från Vasa stads hussektor.

Det gjordes även ändringar i de nuvarande skollokalerna. Lärarrummet flyttades till ett mer centralt ställe i skolan och musikklassen fick bättre och större lokaler.

Lärarrummet flyttades under renoveringen till en centralare plats. ”Vi har nu stadens bästa lärarrum”, säger Sundom skolas rektor Annika Snickars stolt.

Sociala utrymmen och tillgänglig toalett i biblioteket

Totalkostnaderna för projektet uppgår till 3,7 miljoner euro. I det här beloppet ingår uppförandet av tillbyggnaden, ändringsarbetena i den befintliga skolbyggnaden och bytet av värmesystem.

Personalen på Sundom bibliotek, som finns i samma byggnad som skolan, fick ordentliga sociala utrymmen och bibliotekets kunder tillgång till en tillgänglig toalett.

Entréhallen i skolans nya del.