Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Svara på en invånarenkät om utvecklandet av cykelparkeringen så kan du vinna ett presentkort till S-gruppen

Publicerad: 4.4.2024

I Vasa utarbetas just nu ett program för främjande av cykelparkeringen och målet med det är att förbättra cykelparkeringen både på allmänna platser och vid husbolag och bostadsfastigheter. Genom att besvara invånarenkäten kan du påverka planeringen av kommande utvecklingsåtgärder. Bland dem som besvarat enkäten utlottas 2 presentkort på 50 euro till S-gruppen.

Genom invånarenkäten kartläggs invånarnas erfarenheter av hur cykelparkeringen har fungerat vid husbolagen och bostadsfastigheterna. Därtill utreder enkäten hurdan betydelse cykelparkeringen enligt de som svarar på enkäten har för att öka cyklingen.

Det tar cirka 5–10 minuter att svara på enkäten. Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut två presentkort på 50 euro till S-gruppen.

För dem som är intresserade av utvecklingen av cykelparkeringen vid husbolag ordnas också ett informations- och diskussionsmöte 3.6.2024 kl. 17.00-18.30. Du kan anmäla dig till mötet i slutet av enkäten.

Enkäten samlar inga individualiserande uppgifter av dem som svarar på den, förutom om man vill delta i utlottningen eller i informationsmötet om utvecklingen av cykelparkeringen vid husbolagen. I det fallet ber vi att du anger ditt namn och din e-postadress.

Uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddspraxisen för Sitowise Oy som genomför enkäten.

Svara på enkäten här.