Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Svara på enkäten och var med och utveckla Metviken och verkstadsområdet

Publicerad: 2.11.2022

Vasaborna har nu chansen att påverka framtiden för Metviksparken och det intilliggande verkstadsområdet i Vöråstan. Två olika enkäter med kartor öppnas på onsdag 2.11 och de är öppna fram till 1.12.

Metviksparken och Vöråstans verkstadsområde är belägna på paradplats alldeles intill centrum. Områden planeras för alla invånare i Vasa, så deras idéer och åsikter har en stor betydelse för utvecklingen av områdena.

I samband med Wärtsiläs flytt frigörs ett över 10 hektar stort område i Vöråstan för utveckling, och det blir stegvis en aktiv del av Vasas centrumområde. Målet är att den gamla fabriksmiljön ska omvandlas till ett trivsamt och mångsidigt område, där man kan bo, arbeta och vistas på fritiden.

– Utgångspunkten är att skapa en särpräglad stadsmiljö. Den historiska fabriksmiljön och läget vid havet skapar goda förutsättningar för det, berättar planläggningsarkitekt Kati Vuohijoki.

– I enkäten frågar vi efter folkets åsikter om bland annat verkstadsområdets namnbestånd, rutter, byggande och service, fortsätter Vuohijoki.

Arbetet med översiktsplanen för Metviksparken inleds

Förutom för verkstadsområdet samlas även invånarnas idéer in för den framtida översiktsplanen för Metviksparken. Man vill skapa en så mångsidig park som möjligt, som på ett utmärkt sätt fungerar som en plats att tillbringa fritiden på.

– Vi är särskilt intresserade av barn och ungas åsikter om vilken typ av aktiviteter det kunde finnas i parken och hur man kan få den ännu mer trivsam och trevlig. Vi önskar till exempel att föräldrarna kunde svara på enkäten tillsammans med sina barn, säger planläggningsarkitekt Emma Widd.

– I enkäten kan du berätta vad som för tillfället är bäst med parken och vad som ännu fattas. Du kan också ta ställning till det preliminära utkastet, där man har skissat upp olika aktiviteter och placeringen av områdena runt Metviken, förtydligar Widd.

Svara på enkäten

Båda enkäterna med kartor är öppna 2.11.-1.12.2022. Du kan svara på enkäterna här:

Delta i utvecklandet av Vöråstans verkstadsområde

Delta i arbetet med översiktsplanen för Metviksparken

verkstadsområdets projektsidor kan du bekanta dig närmare med detaljplanens program för deltagande och bedömning (PDB) samt med det kompletterande materialet, vilket ger en mer utförlig beskrivning av utgångslägen, mål och randvillkor.

Arbetet med översiktsplanen för Metviksparken kan följas på projektwebbplatsen för översiktsplanen.

Du kan även lämna din åsikt per e-post planlaggningen@vasa.fi