Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Trafikregleringen i korsningen av Vasaesplanaden och Skolhusgatan ändras från 27.3.2024

Publicerad: 27.3.2024

Trafikregleringen och trafikljusregleringen i korsningen av Vasaesplanaden och Skolhusgatan ändras från 27.3.2024. I fortsättnignen är vänster fil, när man kommer från centrum, avsedd endast för dem som vänder till vänster, och trafiken i riktning mot Vasklot kör längs en fil.

Målet med ändringen är att möjliggöra grönt ljus en längre stund för den trafik som kör rakt fram, minska köbildningen i riktning mot Vasklot och samtidigt göra trafiken smidigare också på Skolhusgatan.

Från Vasklothållet kan du svänga till vänster både under den tid bolltrafikljusen visar grönt och under den s.k. efter-gröna tiden för ljuset med pil. När det efter-gröna tänds för den mötande trafiken lyser rött ljus. Under den tid bolltrafikljuset är grönt ska den som svänger till vänster väja för mötande trafik.

För den långtradartrafik som kommer från Vasklot utlovas fördelar i trafikljusen, och i och med dem försöker man minimera i synnerhet de stopp som görs i uppförsbacke.

Ändringen som görs i korsningsområdet anknyter till en mera omfattande helhet, där det under vintern har gjorts förbättringar i trafikljusregleringarna och anordningarna på Vasaesplanaden, Smedsbyvägen och Karlebyvägen.

– Vi har simulerat olika alternativ, och ändringarna grundar sig på dem. Målet är att göra trafiken smidigare och säkrare så att trafikljusen anpassar sig bättre än tidigare till den rådande trafiksituationen, berättar elingenjör Aripekka Pietiläinen.

Uppdateringen av trafikljusregleringen och apparaturen kan orsaka extra stopp i trafiken. Vi hoppas att trafikanvändarna har förståelse och tålamod under ändringsfasen.