Förbigå menyn
Sateenkaarilippu

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa flaggar för likvärdighet

Publicerad: 12.6.2023

I Vasa hålls Pride-evenemanget, som främjar sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter, 12–18.6.2023. Vasa stad hissar regnbågsflaggor på gågatan i centrum 12–18.6.

Avsikten med Pride-evenemanget är att påminna om att alla har lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller kön.

– Som stad förbinder vi oss att främja jämställdhet och likabehandling samt att motverka diskriminering. Vasa vill vara en stad där de mänskliga rättigheterna förverkligas vidsträckt och där ingen stöter på trakasserier eller diskriminering, säger Vasa stads välfärdsdirektör Virve Flinkkilä.

Pride-evenemanget ordnas av Seta i Vasa. Mera information om programmet finns på föreningens webbplats.

Utbildning och evenemang för personalen

De riksomfattande Jämställdhetsdagarna arrangeras i år i Vasa 11–12.10. Evenemanget genomförs i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Vasa stad, Åbo Akademi, Österbottens välfärdsområde och Österbottens förbund samt jämställdhetsaktörernas nätverk.

– Vi arrangerar också i år en utbildningsserie om jämställdhet och likvärdighet för våra anställda och förtroendevalda i samarbete med Österbottens förbund och välfärdsområdet, berättar Flinkkilä.

Ungdomsservicen ordnar en gratis filmkväll och frågelek

Vasa stads ungdomsservice ordnar i samarbete med Seta i Vasa följande program under Pride-veckan:

 • Filmkväll på Ritz 15.6
  • Filmen som visas är Tytöt, tytöt, tytöt
  • Före filmen bjuds det på mocktails och livemusik.
  • Dörrarna öppnas för publiken 17.30 och filmen börjar kl. 19.
  • Det kostnadsfria och rusmedelsfria evenemanget är riktat till 13–29-åringar.
 • En frågelek på temat Pride som ordnas av ungdomsfullmäktige hålls på Café Kultsa 13.6 kl. 18–20
  • Rolig frågelek, trevliga priser och ett avslappnat tidsfördriv.
  • Det kostnadsfria och rusmedelsfria evenemanget är riktat till 13–29-åringar.

Anställda vid ungdomsservicen deltar också i den Pride-parad som Seta ordnar 17.6. Vid paradens parkfest på Sandö är också ungdomsservicens nya husbil med. Den fungerar som det mobila ungdomsarbetets nya högkvarter.

Regnbågsungdomsarbetet en viktig del av verksamheten

Inom ungdomsservicen finns regnbågsungdomsarbetets gruppverksamhet. Regnbågsverksamheten innebär avslappnad samvaro med låg tröskel för ungdomar över 13 år.

– Vi erbjuder en trygg plats en gång i veckan som välkomnar dig precis som du är, ensam eller tillsammans med någon. Du kan komma med i verksamheten för att lära känna trevliga nya typer, prata med ledarna, ta en kopp kaffe eller helt enkelt bara för att vara en stund i lugn och ro, berättar ungdomsledarna.

I verksamheten följs anvisningarna för trygga och likvärdiga rum och den är fri från diskriminering.

– Du behöver inte definiera dig på något sätt för att kunna komma med. Vi undviker antaganden och respekterar vars och ens integritet. Dessutom har vi också tystnadsplikt i verksamheten.