Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stad stöder Ukraina med 50 000 euro

Publicerad: 7.3.2022

Uppdaterad: 16.5.2022

Ukrainska staten har tvingats i krig när Ryssland attackerade landet torsdagen 24.2.2022 och Ukraina har kommit med en internationell vädjan om snabb hjälp till landet och dess medborgare. Många aktörer däribland finska staten, har redan beslutat om stöd för att hjälpa Ukraina. Stadsstyrelsen i Vasa beslöt om sitt bidrag på mötet 7.3.

Även Ukrainas ambassad har vänt sig till vissa finska städer med en vädjan om hjälp för att lindra de skador och förluster som drabbat Ukraina och dess invånare.

Vasa stad svarar på vädjan om hjälp genom att skänka 50 000 euro till ukrainska staten och dess invånare som befinner sig i krisens centrum. Stödet kanaliseras via Finlands Röda Kors katastroffond.

Städerna stöder med över 1,5 miljoner euro

Det är i linje med de andra C-21 städernas beslut där bland andra Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Vanda, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Borgå och Rovaniemi också skänker hjälp till Ukraina. Tillsammans stöder städerna ukrainska staten och dess medborgare med sammanlagt över 1,5 miljon euro.

Städernas stöd kommer att ges i form av finansiella bidrag eller som humanitär materialhjälp i samarbete med finska staten, hjälporganisationer eller via andra pålitliga samarbetsparter.

– Kriget i Ukraina har orsakat en humanitär krissituation och att hjälpa de nödställda som befinner sig i krigets centrum är nu mycket viktigt. Städerna vill visa sitt stöd till ukrainarna i denna mycket sorgliga och tragiska situation, konstaterar de ovannämnda städernas borgmästare och stadsdirektörer.

Vasa stad uppmanar även andra kommuner i Finland, speciellt i Österbotten, till motsvarande samarbete och bistånd.

Mer information:
stadsdirektör Tomas Häyry