Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Vasa stadsorkester

Vasa stadsorkester är först i Finland med att använda sällsynta klassiska stråkar

Publicerad: 14.2.2023

Vasa stadsorkesters senaste anskaffning är klassiska stråkar, som även är sällsynta globalt. Klassiska stråkar är bäst lämpade för musik som komponerats mellan 1780 och 1840; av t.ex. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert och Mendelssohn. Musiken under denna period är typisk för en orkester i samma storlek som Vasa stadsorkester, vilken är en central del i orkesterns säsongplanering och konserter.

“Vi har under de senaste åren satsat våra investeringar på att stödja och öka orkesterns förmåga att stärka de bästa sidorna av en orkester av just denna storlek. Vi är verkligen tacksamma för stadens stöd som gör det möjligt för oss att stå i spetsen för utvecklingen på nationell nivå”, säger intendenten Mia Huhta.

Vad är skillnaden mellan de klassiska stråkarna och de moderna stråkarna? De klassiska stråkarna är lättare och smidigare, vilket leder till att de ger näring åt nyanser och lättare artikulationer, ett talrikt sätt att spela.

Senare förändrades estetiken och man började bygga stråkar tyngre, då ville man sträva efter en mera sångefterhärmad spelstil.

“Investeringen i klassiska stråkar ger musikerna ett verktyg som gör det möjligt att fördjupa sin egen kompetens och utveckla sitt eget spelande, vilket gör att orkestern låter annorlunda”, säger chefdirigenten Tomas Djupsjöbacka.

Klassiska stråkar kan höras vid bl.a. följande konserter: 16.2 I mentorernas sällskap, 23.2 Melodier från Hamburg och 16.3 Framtidens stjärnor.

Kom på konserten på torsdag, hör du skillnaden?