Förbigå menyn
Nainen kirjoittaa tietokoneella

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa utvecklar sin kommunala service tillsammans med andra kommuner

Publicerad: 5.2.2021

Vasa, Riihimäki, Tavastehus, Kristinestad och Pedersöre har fått finansiering från Finansministeriet för ett gemensamt projekt med målet att permanent förbättra den kommunala servicen och verksamhetssätten så att de blir mer invånarorienterade.

Ministeriet har beviljat projektet En öppen kommun: strategisk reform av verksamheten med invånarna i fokus drygt en miljon euro i finansiering för perioden januari 2021 till oktober 2022.

– Vi utbildar de anställda att utveckla det egna arbetet tillsammans med invånarna. I och med projektet skapar vi modeller och elektroniska verktyg för en öppen och inkluderande verksamhet.  Vi vill tillsammans förändra verksamhetskulturen så att den blir mer invånarorienterad, säger serviceområdeschef Suvi Aho.

De deltagande kommunerna eftersträvar permanenta reformer av verksamhetssättena och en invånarorienterad serviceproduktion. Digitalisering främjas i synnerhet vid produktion av service inom bildnings- och välfärdssektorerna, inkludering och möjliggörande av distansarbete.  Samtidigt utökas möjligheterna för barn och ungdomar att delta i beslutsfattandet.

– Finansieringen gör det möjligt att börja bygga upp en kommuninvånarportal som nämns i digitaliseringsstrategin.  Målet är att vi via denna portal kan främja tankesättet om en öppen kommun genom att göra det möjligt att med låg tröskel vara i kontakt med både tjänstemän och beslutsfattare, säger ICT-direktör Teemu Lehtonen.

– På längre sikt är målet den s.k. principen om en lucka, dvs. att man via samma service kan skapa öppenhet i beslutsfattandet, utvecklandet av kommunen och givandet av respons samt tillgänglighet till kommunens och regionens alla tjänster, fortsätter han.

Syftet med statsunderstöden som ministeriet beviljar är att stöda digitalisering, genom vilken verksamhetssätten i kommunerna förnyas, samt kundorientering och att ge eventuella kostnadsbesparingar. Understöden som är avsedda för kommunerna beviljades totalt 29 projekt, av vilka största delen är samarbetsprojekt mellan kommuner.