Förbigå menyn
simstrand

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas badstränder har undersökts och uppfyller kvalitetskraven

Publicerad: 16.8.2023

Under vecka 32 har det tagits prov (13 st.) enligt uppföljningskalendern för badvattnet vid alla allmänna badstränder i Vasa. Alla undersökta badstränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven. Inga blågröna alger har konstaterats vid badstränderna.

Prover har tagits 7.–8.8 från alla 13 allmänna badstränder, vilka är Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga och södra och norra stranden i Merikart samt Säivänkangas i Laihela. 

Alla undersökta badstränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven. Resultatet av badvattnet på Sandö tangerade gränsen för åtgärder i fråga om bakterier, och därför togs ett nytt prov vid badstranden 11.8, och det uppfyllde kvalitetskraven. På Storvikens badstrand finns det mycket vass som skräpar ned. 

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna regelbundet upp under badperioden 15.6.-31.8.2023. Detta var den sista provtagningsdagen enligt badsäsongens 2023 övervakningskalender. 

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska mängden enterokocker i badvatten vid kusten vara under 200 pmy/100 ml och Escherichia coli under 500 mpn/100 ml. Cyanobakterier, dvs. blågrönalger ska inte kunna ses med blotta ögat i badvattnet eller på badstranden. 

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, växelns tfn (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden, vars kontaktuppgifter finns på badstrandens anslagstavla.

Sammanfattning över resultatet av vattenproverna 7.-8.8.2023 (pdf)