Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vattnet vid de största badstränderna uppfyllde kvalitetskraven

Publicerad: 10.6.2024

Vid Vasas fem största badstränder togs badvattenprover 3.6. Alla stränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven.

Innan badsäsongen inleds tas badvattenprover vid de största badstränderna, vilket lagstiftningen förutsätter. I Vasa är dessa Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö och Strömsö.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid alla badstränder (13 st.) regelbundet upp under badsäsongen 15.6–31.8.2024. Följande provtagningsdagar är 24.6, 15.7 och 5.8.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska mängden fekala enterokocker i badvatten vid kusten vara under 200 pmy/100 ml och Escherichia coli under 500 mpn/100 ml. Cyanobakterier, dvs. blågrönalger ska inte kunna ses med blotta ögat i badvattnet eller på badstranden.

Anmälan om badvattnets kvalitet kan göras via Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst. Gör en anmälan om du

  • observerat något tvivelaktigt i vattnet, såsom avvikande färg eller lukt eller blångrönalger
  • insjuknar eller får någon annan reaktion som du misstänker beror på badvattnet.