Förbigå menyn

Ofta ställda frågor

Jag har svårigheter att klara av att betala hyran. Vad kan jag göra?

 • Ta kontakt med din hyresvärd och red ut din möjlighet att göra upp en betalningsplan. Ifall dina svårigheter är återkommande, lönar det sig att fundera om din hyra är för stor i relation till dina inkomster eller om du har sådana utgifter som du kan gallra.
 • Det lönar sig att ta kontakt med boenderådgivaren, om du behöver hjälp med att kartlägga din situation och reda ut svårigheterna med hyresbetalningen. Boenderådgivaren kan hjälpa dig också med andra problemsituationer som anknyter till boendet, såsom frågor i anknytning till att söka en bostad. Ju tidigare du tar kontakt, desto enklare kan situationen lösas.

Jag har inga kredituppgifter, kan jag få en bostad?

 • Oberoende av anteckningar om betalningsstörningar kan du ansöka om en bostad. En anteckning om betalningsstörning är inte nödvändigtvis ett hinder för att få en bostad.
 • Ifall anteckningen om betalningsstörning gäller obetalda hyror, ska de i allmänhet betalas bort för att man ska kunna få en ny bostad. Kontrollera i dina kredituppgifter om de innehåller anteckningar som gäller boende. Kredituppgifterna kan du kontrollera på Suomen Asiakastieto Oy:s webbplats (omatieto.fi) eller vid behov hos utsökningsverket.

Vad gör jag då jag har blivit arbetslös? Hur betalar jag min hyra?

 • Du har väl kommit ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Du har sannolikt rätt att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning eller FPA:s arbetslöshetsförmån.
 • Hos FPA kan du också ansöka om bostadsbidrag och du kan kontrollera, om du har rätt att få utkomststöd http://www.kela.fi/web/sv/utkomststod

Jag har inte pengar till hyresgarantin, vad ska jag göra?

 • En mindre bemedlad person eller familj med små inkomster kan hos FPA ansöka om utkomststöd för hyresgarantin, ifall det är nödvändigt att flytta och den nya bostaden har ett skäligt pris. Vad som avses med en skälig hyresnivå kan kontrolleras på FPAs webbplats http://kela.fi/web/sv/berakningar
 • Hyresgarantin beviljas som en betalningsförbindelse och betalas inte ut i pengar på sökandens eller hyresvärdens konto. Ifall du behöver ekonomiskt stöd för hyresgarantin, ansök skriftligen hos FPA om garantin. Till ansökan ska fogas ett skriftligt bostadsanbud. https://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-hyresvardar-grundlaggande-utkomststod-hyresgaranti?inheritRedirect=true

Hyresvärden har sagt upp mig från min bostad, vad ska jag göra?

 • Det lönar sig att genast lämna in bostadsansökningar till flera olika hyresvärdar.
 • Ifall orsaken till uppsägningen är obetalda hyror, gör en amorteringsplan över skulden till indrivningen, utsökningen eller hyresvärden. Anteckningar om betalningsstörningar som gäller boende försvårar betydligt möjligheterna att få en ny bostad.

Vad är en skälig hyresnivå?

 • Ansök om en bostad som är lämplig för din betalningsförmåga och livssituation; en för dyr bostad kan leda till svårigheter i hyresbetalningen och utgör därmed en risk för att du förlorar bostaden.
 • En skälig hyresnivå kan jämföras med de boendeutgifter som beaktas i utkomststödet i din hemkommun på FPAs webbplats.
 • Ifall du har rätt till bostadsbidrag, kan du på FPA:s webbplats kontrollera vad som är en skälig hyresnivå i din kommun. Obs: de boendeutgifter som beaktas i bostadsbidraget avviker från de boendeutgifter som beaktas i utkomststödet.

Jag har svårt att hitta en hyresbostad. Hur kan jag påverka att min bostadsansökan beaktas på bästa möjliga sätt?

 • Du noterar väl att du inte har slagit fast för snäva kriterier i din bostadsansökan om bl.a. den bostad du söker eller boendeområdet.
 • Möjligheten att få en bostad kan också fördröjas av t.ex. tidigare obetalda hyror, anteckningar om störningar i boendet eller anteckningar i kredituppgifterna.
 • Var själv aktiv i sökandet efter en bostad, sedan du har lämnat in ansökningarna, hör dig för hos hyreshusbolagen om förutsättningarna för att få ett bostadsanbud.
 • Boenderådgivarna kan inte påverka hyreshusbolagens val av boende. Boenderådgivarna skriver inte heller utlåtanden där de förordar en sökande.

I min bostad inleds stambyte. Var kan jag få en hyresbostad för en kort tid?

 • Ta reda på hos olika hyresvärdar om möjligheten att kortvarigt hyra en bostad. Du kan också ansöka om en bostad hos olika inkvarteringsrörelser. Även privatpersoner hyr ut bostäder för en viss tid.

Är servicen avgiftsfri? 

 • Servicen är gratis