Förbigå menyn
hus

Bostadsrättsbostäder

Bostadsrätt är ett alternativ till att köpa och hyra lägenhet.

En bostadsrättsbostad är en bostad som innehavaren förvaltar men inte äger. Förutom ett månadsbelopp betalar innehavaren en engångsavgift som återbetalas i samband med utflyttning och som är justerad enligt ändringen av byggnadskostnadsindex.

An­sök om bo­stads­rätts­bo­sta­den

För en bostadsrättsbostad behövs ett ordningsnummer, som ansöks från Vasa stads fastighetssektor. Därtill ska den sökande i ansökan om bostadsrätt meddela Vasa Bostadsrätt Ab vilken bostad man är intresserad av. Blanketterna som behövs för ansökan om ordningsnummer och bostadsrättsbostad finns på Vasa Bostadsrätt Ab:s webbsidor.

Länken till Vasa Bostadsrätt Ab:s webbsidor

Vasa Bostadsrätt Ab