Förbigå menyn
hus

Bostadsrättsbostäder

Bostadsrätt är ett alternativ till att köpa och hyra lägenhet.

En bostadsrättsbostad är en bostad som innehavaren förvaltar men inte äger. Förutom ett månadsbelopp betalar innehavaren en engångsavgift som återbetalas i samband med utflyttning och som är justerad enligt ändringen av byggnadskostnadsindex.

An­sök om bo­stads­rätts­bo­sta­den

För en bostadsrättsbostad behövs ett ordningsnummer, som ansöks från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Därtill ska den sökande i ansökan om bostadsrätt meddela Vasa Bostadsrätt Ab vilken bostad man är intresserad av. Blanketterna som behövs för ansökan om bostadsrättsbostad finns på Vasa Bostadsrätt Ab:s webbsidor.

Länken till Vasa Bostadsrätt Ab:s webbsidor

Obs!

Vid valet av boende till bostadsrättsbostäder går man över till tidsbundna ordningsnummer och ett riksomfattande kösystem. I fortsättningen beviljar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA ordningsnummer för bostadsrättsbostäder. Förnyelsen träder i kraft den 1 september 2023 då du kan ansöka om ett nytt ordningsnummer. De nuvarande ordningsnumren för valet av boende gäller fram till den 31 december 2023.

Läs mer: Miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet